30 mai, 2008

Curriculum vitae actualizat

Chialda Radu - Vasile Localitatea Avrig, Strada Cioplea, Numărul 33a, Judeţul Sibiu, Cod 555200 Fix: 0269/523485 Mobil: 0752 034 585 chialdabyvass@yahoo.com http://raduvasilechialda.blogspot.com data naşterii:  08 martie 1983 / Avrig Naţionalitate: Română EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 2006 – 2008 Grup Şcolar Construcţii Mârşa Învăţământ Profesor Predarea următoarelor ştiinţe socio-umane: logică, economie, educaţie antreprenorială, filosofie 2003 – 2006 Alianţa Studenţilor Români (A.S.R.) Iaşi Organizaţie studenţească locală (O.N.G.) Voluntar Preşedinte fondator al clubului A.S.R. – K@ff al Facultăţii de Filozofie Secretar general al A.S.R. Coordonator a numeroase proiecte şi activităţi studenţeşti Coordonator principal al „Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, K@ff - 2005” octombrie-decembrie 2005 Cantina Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi Alimentaţie Angajat Ajutor bucătar iulie – septembrie 2003, 2004, 2005 Firmă de construcţii – Avrig Construcţii Lucrător în construcţii iulie – septembrie 2000 S.C. Vitrumex S.A. Sticlărit Angajat temporar Pictură şi gravură pe sticlă EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2008 – prezent Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Doctorat: Scoală Doctorala 2008-2011 in filosofia culturii Cercetare in Filosofia Culturii, elaborare teza de doctorat, studii postuniversitare aprofundate

2006 – 2008 Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Master: Filosofia Artei şi Managementul Cultural

Critică de artă, manager de proiecte culturale, ghid turistic şi patrimoniu cultural, responsabil restaurare patrimoniu cultural

diplomă de studii masterale absolvite prin disertatie cu nota 10

2006 mai Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Primăvara Academică Ieşeană Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, K@ff – 2006, Secţiunea Filosofie Filosofia culturii, istoriei, mentalităţilor şi istoria filosofiei Locul I Lucrarea „Barbaria” – coordonată de Pr. Dr. Univ. Nicolae Râmbu 2003 Facultatea de Economie şi Administraţia Afacerilor (F.E.A.A.), Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Primăvara Academică Ieşeană Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, EconoMIX, Secţiunea Marketing Interdisciplinaritatea, filosofia şi economia politică Diploma de participare pentru lucrarea „Hayek – filosof al marketingului politic” 2002-2006 Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Filosofia culturii, istoriei, mentalităţilor şi istoria filosofiei, logică, hermeneutică, retorică, semiotică. Diploma de licenţă pentru teza „Dialectica barbarie – civilizaţie” Certificatul de absolvire cu media 9,20 1998-2002 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig Profilul limbi străine Diploma de bacalaureat 2001 Olimpiada judeţeană de Geografie Locul al II – lea februarie-martie 2001 Ministerul Educaţiei Naţionale – Diarom, Craiova, Şcoala de informatică şi calculatoare Curs de formare, instruire, întrebuinţare şi operare P.C. Ms-dos, norton comander, windows, microsoft office, internet explorer Diplomă (de competenţe) 1990-1998 Şcoala generală „Gheorghe Lazăr” nr. 2, Avrig Clasele primare I – IV şi gimnaziale V - VIII Cunoştinţe generale Adeverinţă de absolvire a învăţământului general obligatoriu de opt clase ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE Acumulate pe parcursul vieţii şi carierei, nu neapărat atestate prin certificate sau diplome. LIMBA MATERNĂ LIMBA ROMÂNĂ Engleză - fluent • Citit Bine • Scris Bine • Vorbit Bine Germană • Citit Mediu • Scris Bine • Vorbit Mediu Franceză • Citit bine • Scris bine • Vorbit Mediu GREACĂ VECHE, SANSCRITĂ, LATINĂ • Citit / scris nivel lectură de specialitate ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE SOCIALE Abilităţi de lucru în echipă şi de coordonare a unei echipe; abilităţi de comunicare şi relaţionare Dobândite prin: participarea la competiţii sportive (campionat şcolar de handbal), susţinerea a două conferinţe la Iaşi şi Bacău, în 2004, pe tema „cultură şi civilizaţie” şi a două conferinţe la Chişinău (2003 şi 2006), pe temele: „filosofia elenistă, baza culturii europene” şi „originile culturii şi civilizaţiei europene”, colocvii de specialitate Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Dobândite în: calitate de fondator şi coordonator al Clubului K@ff – 2004 Organizarea şi coordonarea diferitelor activităţi, proiecte şi proiecte social studenţeşti. Empatie şi abilităţi de ascultare activă: ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE Abilităţi de organizare a unor evenimente artistice; abilităţi de organizare a desfăşurării unor proiecte Dobândite prin: Abilităţi de comunicare, monitorizare, promovare imagine culturală şi instituţională (A.S.R.) Dobândite în: calitate de fondator fan-clubului „Animal x” Avrig – 2002 şi al clubului de istorie „Clio” împreună cu colegii şi profesorul de Istorie – Şcoala generală „Gheorghe Lazăr” nr. 2, Avrig, Calitate de membru în Comitetul de Conducere „C.C.” al A.S.R., în senatul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi şi în consiliul Facultăţii de Filosofie Participarea activă la cenaclul de literatură fantastică „Quasar”, Iaşi ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE În lucrul cu computerul, cu diferite tipuri de echipamente, utilaje etc. CUNOŞTINŢE OPERARE P.C.: OFIICE: WORD, EXEL, POWER POINT INTERNET EXPLORER COREL DRAW ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE Abilităţi literare: 2008 – Menţiune la Ediţia I a Concursului Internaţional de Poezie a Românilor de Pretutindeni – cu poezia: „Http-uri sau Cu îngeri pe tarabă” 2008 – Coautor al antologiei de poezii dedicate mamei „Mamei …” 2007 – Autorul volumului de versuri „Tonomatul cu vise” 2005 – 2007 – colaborator la revista de cultură: Intertext. 2006 – text publicistic la revista Grupului Şcolar Construcţii Mârşa „Între colegi” – „Conceptul de cultură” 2003 – debut poetic, Antologia de versuri ale tinereţii a Editurii Lumen şi ISJ Iaşi, ediţia a II-a, „Iubire, Lumină, Poezie” 1999 – 2001 – debut traducere şi poezii publicate în revista Liceului „Gheorghe Lazăr”, Avrig Abilităţi artistice: 2007 – expoziţie de artă grafică şi desen în creion „mine – celălalt” – Grup Şcolar Construcţii Mârşa 2005 – ilustrare grafică a volumului ştiinţific „Universul”, de Ştefan Alexandrescu 2004 – 3 expoziţii de artă grafică şi desen în creion „o lume în roz – o lume în gri”, Centrul Cultural Francez, Ateneul Român – Tătăraşi, Sala Pod Pogor – Fiul, Iaşi 2003 – debut artistic – expoziţia de artă grafică şi desen în creion „eu”, Avrig, Florile Oltului ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE Abilităţi de organizare a informaţiei, de analiză şi sinteză; rezistenţă crescută la efort; abilitatea de a-mi fixa scopuri şi obiective şi de a le duce la îndeplinire; persoană perseverentă, echilibrată, dinamică Dobândite prin participarea la numeroase competiţii judeţene, naţionale în domenii diverse (educaţionale, artistice) Hobby-uri – lectura de specialitate (filozofie), romane, istorie; poezia, muzica, filmul SF şi de aventuri, sportul (ping-pong, handbal), P.C. - ul şi internetul STAGIU MILITAR - Recrutat STAREA CIVILA - Necăsătorit

1 comentarii:

  • cotofana says:
    31 mai 2008, 01:19

    complex cv-u , succes! :)

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog