24 martie, 2009

A judeca aproapele

  Esop spunea că fiecare din noi poartă două desăgi; una în faţă, cealaltă în spate; în cea din faţă punem păcatele altora, iar în cea din spate pe ale noastre; de aceea nici nu le vedem. (Aesopus) Când vezi un om bun, gândeşte-te să-l întreci: când vezi un om rău, cercetează-ţi inima. (Confucius) Ei trec cu vederea frumuseţea trandafirului, în schimb se uită cercetător la spini. (Lucian) Toţi ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greşim noi înşine. (Menander) Înţeleptul îşi îndreaptă defectul privind defectul altuia. (Syrus) Un şeic văzu o desfrânată şi-i spuse: “Pari sclava vinului şi a dezmăţului” – iar ea-i dădu răspuns: “Ce par a fi, eu sunt, - dar tu, învăţătorule, eşti ceea ce pari a fi?” (Omar Khayyam) Nu vădi greşelile ascunse ale oamenilor, pentru că dezonorându-i nu-ţi faci nici o faimă bună. (Saadi) Licuricii spuneau stelelor: “Învăţaţii afirmă că lumina voastră se va stinge odată”. Stelele n-au răspuns. (Tagore) Nu-i de ajuns să descoperim lipsurile; ba nici nu avem dreptul să facem aceasta dacă nu ştim în acelaşi timp să indicăm mijlocul pentru o situaţie mai bună. (Goethe) Suntem obişnuiţi ca oamenii să-şi bată joc de ceea ce nu înţeleg şi să mârâie la ceea ce-i bun şi frumos, care adesea le e nesuferit. (Goethe) Nu insultaţi niciodată o femeie care cade! Cine ştie sub ce povară se prăbuşeşte sărmanul (ei) suflet! (Hugo) Dacă n-am avea de loc defecte nu am avea atâta plăcere să le observăm la alţii. (La Rochefoucauld) Nimic nu-i atât de uşor ca a critica; dar nimic nu-i atât de greu ca a evita noi înşine greşelile despre care credem că avem dreptul să le criticăm la alţii. (Oxenstierna) Zbir mişel, ţine-ţi mâna acoperită de sânge! De ce biciuieşti această depravată? Dezgoleşte-ţi propriul tău spate; tu ai râvnit fierbinte s-o întrebuinţezi în modul pentru care o biciuieşti. Cămătarul spânzură pe cel care înşeală. (Shakespeare) Invidia nu se poate ascunde: ea acuză şi judecă fără dovezi; ea măreşte defectele; ea are denumiri enorme pentru cele mai mici greşeli; graiul ei este plin de fiere, de exagerări şi de ofense. (Vauvenargues)   Căsătoria - educaţie Însoară-te devreme ca să apuce copiii tăi să-ţi fie prieteni. (arab) Priveşte marginea stofei şi apoi cumpăr-o; priveşte mama şi apoi însoară-te cu fiica. (arab) Femeia care ştie să se supună soţului, face să se răsucească luna pe degetul ei cel mic. (arab) Soţul nu va avea decât soţia pe care o merită. (arab) Fii pulbere sub paşii mamei tale, fiindcă raiul este acolo unde calcă paşii ei. (arab) Cât timp copilul este mic, fi-i educatorul lui; când se face mare, să fi-i fratele lui. (arab) Educarea copiilor seamănă cu mestecarea unor pietre tari. (arab) Cine nu e supus părinţilor săi, nu e sincer sau credincios nici cu prietenii. (armean) Cu ochi de bătrân să-ţi iei nevastă, cu ochi de tânăr să-ţi iei cal. (armean) Bărbatul e zidul dinafară a casei iar femeia e peretele dinăuntru. (armean) Femeia îngrijită se cunoaşte după hainele bărbatului ei. (armean) Femeile sunt ca norii: când se întâlnesc, tunetele nu întârzie. (armean) Cele mai frumoase păsări se află în colivie; femeile frumoase sunt deja măritate. (chinez) Bărbatul trebuie să-şi ia o nevastă care să aibă jumătate din vârsta lui plus şapte ani. (chinez) Între căsătoriţi să nu existe duşmănie care să depăşească o noapte. (chinez) Ar însemna ca un soţ să fie foarte prost, dacă se teme de soţia lui, dar o soţie ar fi de o sută de ori mai proastă dacă nu se teme de soţul ei . (chinez) Când copiii sunt răi nu merită nici o moştenire; când sunt buni şi vrednici, nu au nevoie de nici o moştenire. (chinez) Natura a făcut ca femeia să se supună bărbatului, dar natura nu cunoaşte sclavi. (chinez) Femeia şi prostul nu iartă niciodată. (chinez) Bărbatul savant clădeşte cetăţi, femeia savantă le distruge. (chinez) Chiar şi în meseriile specifice femeilor îndrumători sunt tot bărbaţii. (chinez) Femeia cea mai lăudată este cea care nu vorbeşte nimic. (chinez) Se cer patru însuşiri unei femei: virtutea să-i umple inima, modestia să-i strălucească pe frunte, blândeţea să se arate pe buzele ei şi munca să-i ocupe mâinile. (chinez) Cu cât un soţ îşi iubeşte mai mult soţia, cu atât o face mai capricioasă; cu cât o soţie îşi iubeşte mai mult soţul, cu atât mai mult îi corijează defectele. (chinez) Nu te încrede în soţie înainte de a-ţi fi dăruit zece copii. (chinez) Dacă soţia ta este prea frumoasă, vei avea în ea pe stăpânul tău. (egiptean) Femeia care-şi cârmuieşte bine casa este o avuţie de neînlocuit. (egiptean) Nu poţi trăi liniştit dacă ai casă mare şi soţie frumoasă. (indian) Cine se însoară la bătrâneţe îşi croieşte haină nouă din stofă veche. (indian) Un om bătrân care se căsătoreşte cu o femeie tânără, este ca şi cum ar lua otravă. (indian) Femeia fără soţ este ca noaptea fără lună. (indian) Să plece în pădure cel a cărui femeie e arţăgoasă; casa lui şi aşa este o pădure! (indian) Femeia şi iepurele sunt ai tăi cât timp îi supraveghezi bine. (indian) O femeie încăpăţînată îşi va pune chiar soţul într-un coş şi-l va vinde. (indian) Femeile sunt instruite de natură; bărbaţii sunt instruiţi de cărţi. (indian) Lacrima e arma femeii aşa cum minciuna e arma hoţului. (indian) Bastonul trebuie să fie atât de tare pe cât este câinele de rău. (indian) Unde s-au strâns zece femei, gata şi tribunalul. (indian) Femeia necăsătorită, barcă fără cârmă. (indochina) Găina nu poate vesti zorile. (indochina) Dacă soţul e înţelept, soţia e ascultătoare. (indochina) Îndoaie copacul cât este mic; învaţă copilul până nu a crescut mare. (japonez) A hrăni fără a instrui este cel mai mare păcat al părintelui. (japonez) Inima femeii este ca timpul de primăvară. (japonez) A avea stimă pentru o femeie fără a fi nebuneşte îndrăgostit de ea, aceasta e de dorit. (japonez) Trebuie să te fereşti de trei rele: de şarpe, de omul care vorbeşte frumos şi de femeia capricioasă. (japonez) Îndrumă-ţi soţia din prima zi. (japonez) Cine-şi face soţia să plângă, nu va râde nici el. (malaez) Întâi învaţă, apoi însoară-te. (persan) O soţie neascultătoare aduce şi boală peste necazuri. (sumer) Ia tarlaua pe loc neted şi soţia, fată. (turc) Banii burlacului sunt mâncaţi de câini, iar gulerul de păduchi. (turc) O dată la 40 de ani ascultă şi ce zice femeia. (turc) Pe unde trece roata din faţă, tot pe acolo trece şi cea din spate. (turc) Cu copiii nu se glumeşte. (turc) Cine nu-şi bate fiul îşi va bate genunchii. (turc) Fata trebuie lăudată sub povara snopului. Căsătoria între egali este fără teamă. (Aeschylus) Căsătoria trebuie să se facă între cei de-o seamă. (Cleobulus) A creşte copii este un lucru riscant, căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar nereuşita întrece orice altă durere. (Democritus) Cel mai mare rău pe care îl poţi face tineretului, când te ocupi de educaţia lui, este să-l obişnuieşti cu uşurătatea, căci aceasta produce plăcerile din care decurg viciile. (Democrit) Există tineri cu minte multă şi bătrâni lipsiţi de minte; nu timpul te învaţă să gândeşti, ci firea şi educaţia timpurie. (Democrit) Stăpânirea de sine a tatălui este preceptul cel mai însemnat pentru copii. (Democrit) Nesuferit mai e pentru o soţie tânără un bărbat bătrân. (Euripides) Femeile au o plăcere deosebită de a se bârfi între ele. (Euripides) Cea mai bună căsătorie pentru un om cuminte este să ia ca zestre a soţiei un caracter frumos. (Hipponax) Cine vrea să ia de soţie o moştenitoare bogată acela într-adevăr că plăteşte o mânie a zeilor sau vrea să fie nenorocit în timp ce-i numit fericit. (Menander) Nu se poate ceva mai nefericit decât un bătrân îndrăgostit. (Menander) O dată ce o femeie şi-a pierdut ruşinea, ea nu mai refuză nimic. (Tacitus) E mai bine să fie ţinuţi în frâu copiii prin sentimentul ruşinii şi prin îngăduinţă decât prin frică. (Terentius) Nu e prielnică o femeie tânără unui bărbat bătrân. (Theognis) Fiul să fie răsfăţat cinci ani (şi) să fie bătut zece ani; dar când a atins (vârsta de) şaisprezece ani, să fie tratat ca un prieten. (Canakya) Oaspetele, copilul, regele şi soţia nu (vor să) ştie dacă ai sau n-ai; ei repetă mereu: “dă” (şi iar) “dă”. (Canakya) Ce folos că s-a născut un băiat, dacă-i neştiutor şi fără virtuţi? Ce foloseşte un ochi care nu vede? E numai o povară. (Hitopadeca) Soţul este podoabă supremă a femeii chiar fără podoabe; căci dacă-i lipsită de el, ea nu străluceşte, chiar când e gătită. (Mahabharata) Firea femeilor e nestatornică. (Nala) Casa în care porunceşte o femeie, un jucător sau un copil se prăbuşeşte cu desăvârşire. (Pancatantra) Femeii adultere glumele soţului îi ard măduva, iubirea oasele; vorbele drăgăstoase îi par împungătoare: nu pot fi mulţumiţi doi soţi care nu se iubesc. (Pancatantra) Un copil ascultător, o ştiinţă care îmbogăţeşte, sănătatea, prietenii, o soţie virtuoasă şi iubitoare: cinci pricini care scot din rădăcină mâhnirea. (Vetalapancavincatika) Când se îndrăgostesc de un om ales, femeile nu ţin seamă nici de părinţi, nici de locul unde s-au născut, nici de rude, nici de avere, nici de viaţă. (Vetalapancavincatika) Egoismul inspiră atâta dezgust încât noi am inventat politeţea pentru a-l ascunde, dar el străpunge tot ceea ce-l acoperă şi se trădează în orice împrejurare. (Arthur Scopenhauer) Desigur, soţia şi copiii sunt un fel de disciplinare a umanităţii. (Bacon) Tinerele soţii ale bărbaţilor în vârstă au obiceiul să se gândească din vreme la alegerea celui care le va şterge lacrimile de văduve. (Carlo Goldoni) Nu este în căsătorie inegalitate mai mare decât nepotrivirea de gândire şi de intenţii. (Dickens) O mamă bună preţuieşte cât o sută de profesori. (Herbart) Se pare că e necesar ca o femeie să fie mamă, pentru a fi venerabilă. (Hugo) Copiii au mai multă nevoie de modele decât de critici. (Joubert) O femeie urâtă nu poate inspira decât o iubire nebună. (La Bruyere)  Ameliorăm omenirea când ameliorăm tineretul. (Leibniz) Mintea unui copil este o pagină albă, pe care putem scrie aproape tot ce voim; dar odată ce am scris, cerneala aproape că nu se mai poate şterge. (Lubbock) Căci lăsând pe tineri să fie crescuţi cât se poate de rău şi încă din cea mai fragedă vârstă să se strice încetul cu încetul, spre a-i pedepsi apoi, când, ajungând oameni în toată firea, săvârşesc crimele ce-au încolţit în sufletul lor încă din copilărie, ce altceva faceţi, rogu-vă, decât să vă spânzuraţi hoţii pe care vi i-aţi crescut? (Morus) Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna) Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia care o capătă: răsplată sau pedeapsă. (Rousseau) Căsătoria aduce nenumărate suferinţe, dar celibatul nu aduce nici o plăcere. (Samuel Johnson)

2 comentarii:

 • Anonim says:
  29 martie 2009, 12:54

  Cele mai multe din proverbele acestea reflecta judecatile si prejudecatile unei societati patriarhale,care nu pune prea mare pret pe femeie si copil.Ele au fost valabile timp indelungat,dar,cum lumea se schimba,ar trebui sa scoatem alte vorbe de duh.Probabil,cei mai in varsta,si cei traditionalisti ar spune ca asta este intelepciunea unor vremuri care nu ar trebui sa apuna nicicand,si ca lumea se duce de rapa,fara reperele acestei intelepciuni.Nu spun aici ca reperele morale ar trebui desfiintate,pentru ca oamenii se schimba,ci,faptul ca relatiile interumane se transfoma.Femeile,barbatii si copii au un statut de egalitate,sau asa ar trebui,intr-o lume civilizata.Nefericirea unui barbat nu izvoraste din femeia de langa el,si,nici fericirea unei femei nu depinde de barbatul dorit.Fiecare,este o oglinda a subconstientului celuilalt,si daca stii sa privesti in ea ,te lecuiesti de dorinta de a-l schimba pe el ,pentru a face lucrurile sa fie asa cum le doresti tu.Cred ca au trecut timpurile in care femeia trebuia batuta pentru a fi ascultatoare,si copiii,sarutati doar in somn,ca sa nu se rasfete.Poate gresesc,dar asta-i parerea mea!Gabriela.

 • RADU - VASILE CHIALDA says:
  29 martie 2009, 20:39

  ma bucur pentru remarca facuta
  aforismele, vorbele de duh, zicalele si spunerile nu sunt ale mele ci au fost culese
  intr-adevar sunt putin depasite sau ramase in urma, dar printre ele sunt foarte multe care inca sunt valabile, precum schitele lui caragiale
  problema feminismului si a copiilor este una cat se poate de actuala, dar cine sa scrie...
  eu?...
  eu sunt tanar, am 26 de ani, nu am experienta...
  cei in varsta ar trebui sa se implice asa cum ai spus tu.
  ei ar trebui sa aiba atitudine.

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog