20 martie, 2009

Lenevia – osteneala

Amână pe mâine odihna, nu şi munca. (arab) Munca deschide porţile speranţei. (arab) Praful muncii este mai bun decât şofranul trândăviei. (arab) Cine vrea un păun îşi dă osteneala de a merge până în India. (arab) Braţul sănătos şi viguros, dacă nu munceşte va fi tăiat din umăr. (arab) Perseverenţa asigură succesul. (arab) Perseverenţa îi aduce omului şi rău şi bine. (arab) La orice lucru începutu-i greu. (armean) Trebuie să baţi la şapte uşi pentru a ţi se deschide una. (armean) Pisica care pândeşte şoarecele preţuieşte mai mult decât leul care leneveşte. (armean) A voi este pe jumătate a face. (armean) Munca este ca şi măgarul: trebuie s-o împingi ca să meargă. (armean) Câinele când este în culcuş latră la puricii lui; cel care vânează nici nu-i simte. (chinez) O idee care nu merge mai departe de ochi şi de urechi, seamănă cu o masă servită în somn. (chinez) Ţiglele care feresc de ploaie au fost făcute pe vreme bună. (chinez) Trebuie făcut repede ceea ce nu ne presează pentru a putea face încet ceea ce ne presează. (chinez) Dacă vara te plimbi o zi, iarna flămânzeşti zece. (chinez) Teme-te că omul trândav nu va ara, dar nu te teme că pământul galben nu va rodi. (chinez) Viitorul unui an depinde de primăvară; viitorul unei zile, de ora 5 dimineaţă. (chinez) Dacă pierzi vremea când este soare, vei usca orezul noaptea la lumina licuricilor. (chinez) Cine nu are de treabă dă de treabă altuia. (chinez) Cine pescuieşte este ud, cine vânează este iute de picior. (chinez) Cuvântul nu este decât spumă care pluteşte pe apă; munca este o picătură care găureşte. (chinez) Pământul nu leneveşte dacă este muncit. (chinez) În ştiinţă principal este să socoteşti, în lucrarea pământului, să te scoli devreme. (chinez) Mai bine să munceşti fără plată decât să stai fără muncă. (indian) Cea mai mică muncă duce la orez cu unt. (indian) Cu apa trupului se scoate apa puţului. (indian) Calităţile nu cad din cer; trebuie să ţi le însuşeşti. (indian) Şi piatra se sparge dacă o loveşti mereu. (indian) Dacă laşi pe mâine, ai multe de făcut. (indian) Omul trândav se pricepe la trei lucruri: să mănânce, să doarmă şi să se supere. (indian) Insecta liniştită străpunge zidurile cetăţii. (japonez) Nimeni nu se împiedică stând întins în pat. (japonez) Dacă arunci sămânţa în lac, nu aştepta să răsară. (malaez) Pentru a clădi înalt trebuie să sapi adânc. (mongol) Somnul nu-ţi umple căuşul palmei. (persan) Dă-i de lucru leneşului ca să-ţi dea sfaturi. (turc) Cine munceşte se cunoaşte după mână şi cine învaţă, după limbă. (turc) Munca înseamnă o zi scurtă şi o viaţă lungă. (turc) Calul care aleargă bine îşi sporeşte singur nutreţul. (turc) Cui îi fierbe creierul în august, îi fierbe cazanul iarna. (turc) Piatra care se rostogoleşte din loc în loc nu prinde muşchi. Tot ce-i căutat este găsit, dacă nu te laşi biruit şi nu fugi de osteneală. (Alexis) Oamenii dobândesc o calitate anumită acţionând constant în acelaşi mod. (Aristotel) Dacă nu-i deprinzi pe copii să muncească, nu vor învăţa nici să citească, nici să scrie, nici muzica, nici gimnastica, nici ceea ce cuprinde întreaga virtute a omului: respectul izvorât din exercitarea tuturor învăţăturilor de mai sus. (Democrit) Nu poţi fi fericit, dacă nu te osteneşti. (Euripides) Să nu rămână nimic neîncercat, căci nimic nu vine de la sine, ci totul se realizează prin încercare. (Herodotus) A făcut treaba pe jumătate cine a început. (Horatius) Cine începe are jumătatea înfăptuită. (Horatius) Totul se poate găsi, dacă nu fugim de osteneala de care-i legată căutarea. (Philemon) Eu îi socotesc fericiţi pe aceia cărora le-a fost dat de către zei fie să săvârşească fapte vrednice de a fi scrise, fie să scrie lucruri demne de a fi citite; însă cei mai fericiţi sunt aceia cărora (le-a fost dat) şi una şi alta. (Plinius) E nevoie numai de a începe; restul îl va aduce la îndeplinire situaţia. (Sallustius) Efortul dă puteri sufletelor alese. Dacă vei fi stăpân pe ziua de zi, vei depinde mai puţin de ziua de mâine. Seneca) Pentru ca să reuşească o dată un lucru al cărui rezultat este nesigur, trebuie să fie încărcat adesea. (Seneca) Dintr-o luptă mică nu rezultă o glorie mare. (Sophocles) Ceea ce se caută, poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sophocles) Nu-i nimic atât de greu, încât să nu poată fi găsit prin căutare. (Terentius) Cel cumpănit la vorbă, statornic la faptă, iute la îndeplinire, tare în silinţă, neabătut şi potolit, acela este vrednic de fericire. (Cuksaptati) O faptă bună sau rea aşteaptă timpul când va rodi. (Kusumadeva) Omul să caute să dobândească cea ce nu are, să păstreze cu grijă ceea ce are, să sporească ceea ce păstrează şi să dăruiască ceea ce a sporit celor care merită. (Manu) Mai presus de neştiutori sunt cei care citesc; mai presus de cei care citesc sunt cei care reţin; mai presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sunt cei activi. (Manu) Cine se codeşte atunci când are de făcut o treabă ce trebuie îndeplinită iute, pe acela se mânie zeul şi-i pune piedici la înfăptuirea ei . (Pancatantra) Cel energic dobândeşte fericirea, chiar când e singur şi fără sprijin. (Somadeva) Totdeauna fericirea se dobândeşte după multe piedici. (Somadeva) Gândurile bune sunt abia puţin mai bune decât visurile bune, afară numai dacă nu sunt puse în acţiune. (Bacon) Numai perseverenţa duce la izbândă. (Balzac) Munca, forţa progresivă şi acumulatoare poartă dobânzi ca şi capitalul, şi în însuşirile ei şi în rezultatele ei. Cine refuză plăcerile pure ale activităţii cinstite nu mai poate simţi decât plăcerile teribile ale viciului. (Ch. Baudelaire) Mai bine să te consumi decât să rugineşti. (D. Diderot) Nimeni nu predică mai bine decât furnica, şi ea nu are glas. (Benjamin Franklin) Totul atârnă de la un început foarte mic. (France) Să înălţăm un templu/ cultului mediocrităţii./ Să nu facem nimic pe jumătate,/ dacă poate fi făcut pe sfert. (Francis Scott) Un exemplu nobil face uşoare faptele anevoioase. (Goethe) Cel ce poate, acţionează. Cel ce nu poate, îi învaţă pe alţii. (George Bernard Shaw) Nimic nu se îndeplineşte în lume fără pasiune. (Georg Wilhem Friedrich Hegel) Trăiesc cu-adevărat acei ce luptă. (Hugo) Plictisul a venit pe lume odată cu lenea; ei îi datorăm în bună parte faptul că oamenii umblă după plăceri, după joc etc. căruia îi place munca se mulţumeşte cu sine însuşi. (La Bruiére) Când ai de făcut o lucrare, nu te gândi mereu la întregimea ei; execută fragmentul care-l ai în faţă şi, când ai terminat cu el, mergi mai departe. (Lichtenberg) Pe când paraziţii societăţii ar fi în stare să-şi numească şi respiraţia o „muncă”, celor aleşi chiar munca cea mai grea li se pare tot atât de puţin „muncă”, ca respiraţia sau bătaia inimii. (Lucian Blaga) Oamenii sunt totdeauna duşmanii întreprinderilor în care văd dificultăţi. (Macchiavelli) Munca îi oboseşte chiar şi pe măgari. (Mateo Aleman) Pământul este mereu îngheţat pentru porcul leneş. (Peder Laale) Dacă odihna nu este şi ea oarecum muncă, atunci devine numaidecât plictiseală. (Renard) Există oameni care au luat o hotărâre bună şi apoi se odihnesc pentru a nu o executa. (Renard) Experienţa se capătă prin străduinţă şi osteneală. (Schopenhauer) Cea mai fantomatică dintre irealităţi, omul care nu lucrează. (Shaw) Munca îndepărtează de noi trei mari rele: urâtul, viciul şi nevoia. (Voltaire) Cuvintele te învaţă, exemplele te pun în mişcare. Jnepenii ne învaţă cum se poate supravieţui marilor vânturi ale plictiselii: te răsuceşti în tine şi te prinzi temeinic, prin zeci de rădăcini, de locul unde te-ai stabilit.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog