13 august, 2009

Gând Românesc, anul III, nr. 13

July 27, 2009 Intrată în al treilea an de apariţie, fără nici un sprijin financiar, revista de cultură, ştiinţă şi artă „Gând Românesc”, a ieşit pe piaţă cu numărul din mai 2009, în care semnează din nou nume de prestigiu ale culturii româneşti. Revista se deschide cu lucrări semnate de premianţii celei de-a XXIX-a ediţii a Festivalului internaţional „Lucian Blaga”. Este vorba de prof. univ. dr. Dumitru Micu, care a primit marele premiu al festivalului, urmat de prof. univ. dr. Mircea Popa, conf. univ. dr. Anca Sârghie, poeta şi traducătoarea Flavia Cosma din Canada, Ciprian Şoptică din Iaşi – cel care a primit premiul Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga” din Sebeş şi al revistei „Gând Românesc”; profesoara Sonia Elvireanu a primit premiul I la secţiunea creaţie. Materialele referitoare la opera blagiană semnate de laureaţi, au fost publicate într-un supliment al revistei intitulat „La obârşie la izvor”. Acestora li se adaugă Doina Dreghiciu şi Ioan Todor. Alături de aceştia, în acest număr mai semnează la rubrica Logos: Terezia Filip, Maria Basarab, Claudia Bucura, Olga Morar, Maria Holhos, Vasile Frăţilă. Cronica literară este semnată de istoricul şi criticul literar Ironim Muntean, prof. univ. dr. Vistian Goia. Cronica etnologică este susţinută de Avram Cristea, la rubrica „Meteorologia lecturii” semnează Ironim Muntean. Rubrica recenzii este semnată de Virgil Şerbu Cisteianu, Silviu Mihăilă, Lucia Angela Mureşan. Cronica ideilor este susţinută de Ion Creţu şi Radu Vasile Chialda. La rubrica de artă plastică întâlnim numele Mariei Cristina Oneţ. Proza publicată în revistă este semnată de Niculae Gheran şi Ovidiu I. Bucur. Paginile de poezie sunt susţinute de poeţii Victor Făt, Roxana Pavnotescu, Paula Romanescu, Sorin Mugurel Bota. Felicia Colda publică un grupaj de poezii originale traduse în limba engleză, iar la poeţii lumii întâlnim numele lui Jose Guillermo Vargas din Peru şi al lui Dae-Tong Huh din Toronto-Canada. La „Cetatea culturală” este marcat evenimentul sărbătoririi criticului şi istoricului literar Constantin Cubleşan la împlinirea vârstei de 70 de ani cu articole aniversare semnate de Mircea Popa şi Maria Vaida; Sofica Rusu semnează note de călătorie, Ioan Popa, eseul „Grupul de la Corina”, iar rubrica „Document” este semnată de Mihai Blăjan şi Silviu Opriş. Paginile revistei mai cuprind rubricile: Fragmentarium semnată de A.C.; „Varia”, semnată de Ion Munteanu şi Mioara Bud, iar în rubrica „In memoriam”, Menunţ Maximinian semnează un articol dedicat memoriei, îndrăgitei interprete de muzică populară Valeria Peter Predescu, plecată nu demult dintre noi, iar Maria Vaida scrie despre comemorarea a 6 luni de la dispariţia reputatului scriitor Artur Silvestri. Paginile revistei se închid cu lista completă a laureaţilor Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”. În curând va ieşi de sub tipar şi nr. 14 din iulie 2009.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog