11 septembrie, 2009

Master Plan Energetic la Avrig

de Dan FRÂNCU danfrancu@tribuna.ro
In cordanţă cu strategiile de dezvoltare locale, judeţene, regionale şi naţionale, ţinând cont de angajamentele asumate de statul român în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare, în mod deosebit cea referitoare la viitorul energetic al ţării, Consiliul Local Avrig a aprobat recent, cu prilejul unei şedinţe ordinare, forma finală a Master Planului Energetic al oraşului. Documentul care stabileşte strategia energetică a Avrigului pentru viitorii ani, este întocmit, în baza mai multor studii şi evaluări, astfel încât să poată oferi soluţiile pentru încadrarea în viziunea strategică a oraşului, potrivit căreia „Avrigul va deveni unul din centrele de referinţă de valorificare a resurselor de energie regenerabilă, până în anul 2020 şi independent energetic până în anul 2030. Acest lucru va avea drept rezultat crearea de noi locuri de muncă, facturi mai mici la utilităţi şi creşterea popularităţii oraşului, ce va deveni un loc ideal pentru a investi, a locui şi a fi vizitat”. Conform referatului ce a însoţit proiectul de hotărâre, întocmit de Doina Sădeanu, inspector în cadrul Biroului de Implementare Proiecte de Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Avrig, strategia locală ce a stat la baza elaborării Master Planului Energetic al Avrigului prevede că, prin implementarea proiectelor care vizează utilizarea energiilor solare, hidro, produse prin utilizarea biomasei şi a biogazului, vor fi atinse atât obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală- Creşterea Calităţii vieţii pentru toţi locuitorii Avrigului, cât şi obiectivele specifice ale acesteia- Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi creşterea competitivităţii economice; Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale; Dezvoltarea infrastructurii de bază, respectând standardele de mediu. Master Planul Energetic al Avrigului îşi propune să stea la baza elaborării unor expertize tehnologice, financiare şi legislative care vor putea crea avantajul competitiv al valorificării potenţialului utilizării resurselor de energie regenerabilă- solară, hidro, biomasă şi biogaz- disponibile pe teritoriul administrativ al oraşului. Implementarea acestei strategii energetice va duce, în timp, la dezvoltarea sectorului economic al producătorilor de energie bazată pe surse regenerabile, analizarea oportunităţilor de utilizare a resurselor energetice, precum şi la stabilirea zonelor optime pentru valorificarea competitivă a resurselor de energie regenerabilă. sursa: Tribuna.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog