19 ianuarie, 2010

Avrigul aderă la Programul ELENA


Având ca scop obţinerea finanţărilor necesare (până la 90% din valoarea totală a proiectelor) pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare construirii centralelor pe biomasă şi biogaz şi a reţelelor care vor face legătura cu zonele rezidenţiale din Mârşa şi Avrig, Consiliul Local al oraşului Avrig a adoptat, cu prilejul primei şedinţe din acest an, Hotărârea nr. 2/2010, prin care a aprobat participarea oraşului la Programul de Asistenţă Tehnică în Domeniul Energiei- ELENA. Acest program a fost lansat de Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii, pe lângă finanţarea unei cote importante din valoarea studiilor de fezabilitate necesare unor asemenea investiţii, reprezentanţii administraţiei locale din Avrig dorind ca prin acesta să fie asigurată şi o asistenţă tehnică şi strategică pentru implementarea proiectelor, sprijin pentru aplicarea Planului Durabil de Acţiuni în Domeniul Energiei sau implementarea Master-Planului Energetic al oraşului. ELENA reprezintă un instrument european de asistenţă tehnică în domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabilă. Programul susţine iniţiativa europeană „20-20-20”, ce prevede ca până în anul 2020 consumul de energie să fie redus cu 20%, iar creşterea energetică din resurse regenerabile să fie de 20%. Obiectivele Programului ELENA se integrează perfect în obiectivele şi priorităţile Strategiei de Dezvoltare Locală şi Regională, precum şi în Master-Planul Naţional. Prin aceeaşi hotărâre, primarul Avrigului, Arnold Gunter Klingeis, a primit împuternicirea de a reprezenta oraşul în cadrul Programului de Asistenţă Tehnică în Domeniul Energiei- ELENA.

www.tribuna.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog