20 decembrie, 2010

ISSN - noi reglementari

Centrul Naţional ISSN

Vă aduce la cunoştinţă modificările privind aplicarea ISSN în România, ca urmare a revizuirii standardului ISO 3297 – Informare şi Documentare: Sistemul Internaţional pentru Numerotarea Publicatiilor Seriale (ISSN).

Principala noutate o constituie introducerea codului ISSN de legătură sau ISSN-L, cod standard care face legătura între toate ediţiile media (ediţii pe suporturi media diferite - tipărit, CD-ROM, online, etc) ale unei resurse continue.

Ca şi până acum, fiecărei ediţii media a unei resurse continue îi va fi acordat un singur cod ISSN.
În plus, de acum înainte, conform prevederilor standardului revizuit, fiecărei resurse continue îi va fi asociat şi un cod ISSN-L, unic, care va identifica resursa în ansamblul ei, indiferent câte ediţii media diferite are la un moment dat. Codul ISSN-L, desemnat de către Centrul Național ISSN, va fi primul cod ISSN acordat, în ordine cronologică, uneia dintre edițiile media ale resursei continue

Ex.:
Resursă continuă cu ediţie pe un singur suport media:

Applied Sciences (Online) = ISSN 1454-5101
ISSN-L 1454-5101

Resursă continuă cu ediţii pe două suporturi media diferite:

Studii de preistorie (Print) = ISSN 2065-2526
Studii de preistorie (Online) = ISSN 2065-2534
ISSN-L 2065-2526


Resursă contină cu ediţii pe trei suporturi media diferite:

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie (Print) = ISSN 1224-5119
Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie (Online) = ISSN 1844-7589
Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Biologie (CD-ROM) = ISSN 1842-6433
ISSN-L 1224-5119
Necesitatea introducerii codului ISSN-L
De-a lungul ultimilor ani au apărut noi tipuri şi formate de publicaţii seriale (resurse continue), iar nevoile de identificare din partea utilizatorilor s-au diversificat, fapt ce a impus revizuirea standardului ISO 3297, pentru a redefini codul ISSN în noul context.

Au fost exprimate două cerinţe principale, în raport cu funcţia de identificare a codului ISSN:
-    identificarea la nivelul “abstract”, a titlului unei resurse continue, urmărindu-se prin aceasta identificarea conţinutului şi nu a produsului;

-    identificarea, la nivel de produs, a fiecărei forme de manifestare a conţinutului unei resurse continue. Această cerinţă a fost exprimată de comunitatea difuzorilor de publicaţii seriale, pentru care, codul ISSN trebuie să identifice în mod exact un produs anume şi să facă diferenţa între ediţiile pe suporturi media diferite ale unei resurse continue.

Soluţia pentru ca sistemul ISSN să poată fi pertinent şi eficient în ambele situaţii a fost identificarea fiecărei ediţii pe suport media diferit prin cod ISSN diferit, în paralel cu dezvoltarea unui nou concept, ISSN-L, codul ISSN de legătură.

Avantajele codului ISSN-L
ISSN-L facilitează căutarea, regăsirea şi livrarea pentru toate ediţiile pe suporturi media diferite ale unei resurse continue, pentru servicii ca Open URL, cataloage de bibliotecă, motoare de căutare sau baze de date.

Tipărirea/afişarea codului ISSN-L
Pentru ca ISSN-L să-şi atingă scopul pentru care a fost creat, este necesar ca editorii să specifice în mod clar ori de câte ori folosesc ISSN-L, făcând diferenţa între cele două coduri: ISSN şi ISSN-L.

Standardul ISO recomandă pentru tipărirea/afişarea codului ISSN-L următoarele: „codul ISSN-L va fi diferenţiat în mod distinct, prin folosirea acronimului ISSN-L, scris cu majuscule, precedat după un spaţiu de cele 8 cifre ale codului ISSN, împărţite printr-o cratimă în 2 grupe de câte 4 cifre”.
Pentru publicaţiile seriale (resurse continue) în format tipărit codul ISSN-L şi codul ISSN vor fi tipărite unul sub celălalt, ca în exemplele de mai sus, în forma indicată de standard (enunțată mai sus), fie în caseta redacţională, fie pe copertă, fie într-un alt loc vizibil.

Pentru publicaţiile seriale (resurse continue) pe suport electronic codurile ISSN-L şi ISSN vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu, în forma stabilită de standard, ca în exemplele de mai sus.

Centrul Naţional ISSN a stabilit, pe baza recomandărilor Centrului International ISSN, strategia de implementare a codului ISSN-L în România, astfel:

  1. Începând cu 1 decembrie 2010 – etapa de diseminare a informaţiilor despre codul ISSN-L în rândul editorilor, bibliotecarilor, distribuitorilor, tipografilor, etc;

  1. Începând cu 1 ianuarie 2011 - etapa de implementare propriu-zisă.
Vor fi transmise editorilor notificări, pentru fiecare titlu în parte, cu privire la codul ISSN existent şi codul ISSN-L desemnat de către Centrul Naţional ISSN, atât pentru publicaţiile seriale noi cât şi pentru cele care îşi continuă apariţia.


Pentru mai multe detalii despre codul ISSN și ISSN-L vă invităm să accesați pagina web a Bibliotecii Naționale a României, secțiunea ISSN, la adresa www.bibnat.ro/issn.php.

Vă stăm la dispoziţie pentru lămuriri suplimentare la:

tel. 021.3112635 și 021.3142434/int. 143
persoana de contact:Teodora Usurelu


Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră şi sperăm într-o colaborarea eficientă şi plăcută în viitor.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog