20 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, B

513302 baby sitter
221218 bacteriolog
245401 balerin
512301 barman
512306 barman preparator
349303 barman sef
513201 băies
712301 betonist
243201 bibliograf
243202 bibliotecar (studii sup.)
243206 bibliotecar arhivist
414103 bibliotecar studii medii
731308 bijutier metale comune
731302 bijutier metale preŃioase
214612 biochimist
122903 biochimist sef secŃie, laborator
322905 bioenergetician
222907 bioinginer medical
221118 biolog
122904 biolog sef secŃie, laborator
743401 blănar - confecŃioner îmbrăcăminte din blană, după comandă
731103 blocator, chituitor, deblocator
724102 bobinator aparataj electric
724107 bobinator condensatori pentru instalaŃii electrice
724104 bobinator masini electrice rotative
724109 bobinator transformatoare
221120 botanist
513202 brancardier
244707 brand manager
721201 brazor
811201 brichetator cărbune
732201 brigadier la fabricarea sticlei
321302 brigadier silvic
743605 broder la gherghef
743601 broder manual
743604 broder manual-mecanic
341905 broker bursa de mărfuri
341202 broker în asigurări
722414 brosator
741201 brutar
512201 bucătar
512203 bucătar specialist/vegetarian/dietetician
349304 bucătar sef
522002 bufetier
347101 butafor

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog