18 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, D

825102 dactilo - rotaprint
411101 dactilografă
347302 dansator
241113 dealer
121109 dealer sef (arbitragist bancă)
732102 debavurator - retusor la produse din ceramică fină
731118 debitator - ebosator
722405 debitator - slefuitor perii de masini electrice
722428 debitator semifabricate
121003 decan, rector, prorector, prodecan
812402 decapator
826101 decapsulator
342201 declarant vamal
311601 decontaminator
347102 decorator interioare
733204 decorator în piele
514302 decorator servicii funerare
347115 decorator vitrine
827306 decorticator crupe
814128 decupator furnire
742217 decupator lamele din lemn pentru lăzi
826102 decuscutor
234001 defectolog
821104 degresator - imersioner
731107 degresator, curăŃător piese si aparate optice
741501 degustător
822212 delaborator muniŃie
114207 delegat sindical
114228 delegat sindical local
111068 deputat
814129 derulatorist
311803 desenator
245127 desenator artistic
347103 desenator artistic
734302 desenator cromo-litograf
245202 desenator film animaŃie
814127 desenator însemnător cherestea
311801 desenator tehnic
347136 designer floral
347127 designer grafică (studii medii)
245212 designer grafică (studii sup.)
347104 designer industrial
235904 designer instrucŃional
411303 designer pagini WEB
245211 designer pagini web (studii sup.)
347116 designer vestimentar
826108 destrămător
345002 detectiv
345004 detectiv particular
713601 detector pierderi apă si gaze
823111 devulcanizator regenerare cauciuc
812107 dezbătător lingouri
235905 dezvoltator de e-learning
246011 diacon
322302 dietetician
111016 director adjunct instituŃie publică si asimilaŃi
121005 director adjunct societate comercială
122953 director asezământ cultural
123601 director centru de calcul
131513 director centru informare turistică
121017 director comercial
121016 director control risc
131509 director de agenŃie de turism, touroperatoare /detailistă/filială/sucursală
121113 director de arhivă bancă
111017 director de cabinet
131511 director de cazare
131510 director de club (hotelier)
245535 director de creaŃie
131515 director de departament alimentaŃie
131516 director de departament catering
131514 director de departament organizare evenimente/banqueting
131517 director de departament ticketing
131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanŃă/popas turistic
121013 director de program
121027 director departament cercetare - dezvoltare
123606 director departament informatică
123608 director departament securitate
123605 director divizie informatică
121020 director economic
121104 director executiv bancă/director/director adjunct
123707 director filială cercetare-proiectare
121015 director general adjunct regie autonomă
121012 director general adjunct societate comercială
121025 director general institut naŃional cercetare - dezvoltare si asimilaŃi
111018 director general instituŃie publică si asimilaŃi
121014 director general regie autonomă
121011 director general societate comercială
121103 director general/director general adjunct bancă/societate leasing
245523 director imagine
121026 director incubator tehnologic de afaceri
111015 director instituŃie publică si asimilaŃi
122910 director în învăŃământul prescolar, primar, gimnazial, liceal si de maistri
121021 director magazin
123304 director operaŃii tranzacŃii
245530 director producŃie film
123713 director proiect
131508 director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi/café barcafenea/
disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităŃi tip fast-food/ cofetărie/ patiserie
121004 director societate comercială
121023 director sucursală si asimilaŃi
121007 director stiinŃific cercetare-dezvoltare si asimilaŃi
121024 director tehnic
121110 director unitate bancară operaŃională/ director adjunct unitate bancară operaŃională
121018 director vânzări
122605 director zbor
121114 director/director adjunct divizie/direcŃie leasing
121019 director/director adjunct, inspector sef si asimilaŃi
121116 director/Director executiv de conformitate
214214 diriginte santier (studii sup.)
122666 diriginte oficiu transporturi si telecomunicaŃii
414205 diriginte postă
311210 diriginte santier
245306 dirijor
245321 dirijor cor
414104 discotecar
813918 discuitor de produse ceramice la masini
347304 diskjokey
413201 dispecer
214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
516910 dispecer centru de alarmă
214301 dispecer energetic feroviar
311301 dispecer gestiune uraniu
314510 dispecer operaŃiuni de zbor
413205 dispecer operaŃiuni salubrizare
512111 dispecer pentru servire în cameră (hotel)
214303 dispecer reŃea distribuŃie
214304 dispecer reŃele de înaltă tensiune
314404 dispecer sol
826121 disponent în filaturi
815402 distilator în industria chimică
815504 distilator la prelucrarea ŃiŃeiului
811202 distilator la prepararea cărbunelui
827810 distilator rachiuri naturale
933006 distribuitor presă
835001 docher
835004 docher amarator
835003 docher instalaŃii de încărcare/descărcare la bordul navei si cheu
835005 docher mecanizator
243203 documentarist
347117 documentarist
241303 documentarist ordonanŃare logistică
733111 dogar manual
821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudură
812120 dozator la producerea aglomeratului
823113 dozator prelucrare cauciuc
314209 dragor maritim/fluvial
712909 drenor canalist
347408 dresor
614105 drujbist
712401 dulgher (exclusiv restaurator)
712402 dulgher restaurator
731119 dusisator - polizator

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog