15 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, F

413202 facturist
713201 faianŃar
222401 farmacist
222403 farmacist de specialitate
122912 farmacist diriginte
222402 farmacist rezident
122911 farmacist sef secŃie, laborator
221217 farmacolog
712910 fascinar
814130 fasonator - uscător furnire
824008 fasonator calapoade
814126 fasonator cherestea
824021 fasonator creioane si tocuri
614103 fasonator mecanic (cherestea)
821202 fasonator produse azbociment
732104 fasonator produse ceramice
814119 fasonator sortator filme
612202 fazanier
913201 femeie de serviciu
815302 fermentator în chimie
827806 fermentator oŃet
131103 fermier în horticultură
131104 fermier în producŃia animală
131102 fermier în producŃia vegetală
712302 fierar betonist
722112 fierar/potcovar
814203 fierbător - spălător celuloză, hârtie
742414 fierbător - uscător de păr
347407 figurant
743101 filator
731208 filator corzi pentru piane
815207 filator fibre sticlă
414105 filmotecar
244401 filolog
244301 filozof
814114 filtrator - deshidratorist
821109 finisator electrozi de sudură
823105 finisor - reparator de produse industriale din cauciuc
721402 finisor ace si accesorii
823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice
824010 finisor calapoade
721401 finisor cocleŃi
826906 finisor confecŃii industriale din blană
824022 finisor creioane si tocuri
722114 finisor ferite
826125 finisor fire de mătase naturală
814303 finisor hârtie, carton, mucava
826610 finisor încălŃăminte
823108 finisor încălŃăminte si articole tehnice din cauciuc
814122 finisor la înnobilare PFL
812401 finisor laminate si trefilate
826611 finisor mănusi piele
813908 finisor produse abrazive
821203 finisor produse azbociment
813916 finisor produse din cărbune
712911 finisor terasamente
743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
815906 finisor universal ferodouri
714105 finisor-lăcuitor lemn
211101 fizician
222910 fizician medical
222906 fiziokinetoterapeut
222909 fizioterapeut
611203 florar-decorator
611204 floricultor
811208 flotator la prepararea cărbunilor
816106 fochist la cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune
816202 fochist la masini cu abur
816201 fochist locomotiva cu abur
816107 fochist pentru cazane conduse de calculator
816103 fochist pentru cazane de abur si de apă fierbinte
816105 fochist pentru cazane mici de abur
414106 fonotecar
722107 forjor arcurar
722106 forjor manual
722101 forjor matriŃer
722108 forjor mecanic
241205 formator
722113 formator - presator ferite
241207 formator de formatori
814112 formator finisor plăci
814121 formator la înnobilare PFL
826117 formator mănusi fibre liberiene
814117 formator PFL
814111 formator presător plăci brute
813913 formator produse refractare
814133 formator slefuitor produse stratificate
732206 formator tuburi spectrale
721406 formator Ńevi prin sudare
347504 fotbalist profesionist
734401 fotoceramist
734402 fotocopist
313106 fotograf
313101 fotograf si tehnician la echipamente de înregistare imagine si sunet
734306 fotogravor
734403 fotopoligraf
245109 fotoreporter
734404 fotoreproducător
414107 fototecar
831201 frânar
734201 frezor - montator clisee
814131 frezor îmbinator furnire tehnice
722415 frezor la masini roŃi dinŃate
722408 frezor universal
723301 frigoriferist (frigotehnist)
514103 frizer
419001 funcŃionar administrativ
422104 funcŃionar agenŃie voiaj
414108 funcŃionar documentare
412202 funcŃionar economic
423101 funcŃionar ghiseu servicii publice
413302 funcŃionar informaŃii
422206 funcŃionar informaŃii clienŃi
343206 funcŃionar în activităŃi comerciale, administrative si preŃuri
833303 funicularist
833307 funicularist, funiculare pasagere
812102 furnalist

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog