14 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, I-J

822301 galvanizator
734203 galvanotipist
915102 garderobier
516301 gardian de închisoare
516905 gardian feroviar
742215 gardinator
711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
814124 gaterist la tăiat busteni
514903 gazdă club
722409 găuritor filetator
713501 geamgiu
211423 geofizician
244202 geograf
211422 geolog
123702 geolog sef
413108 gestionar custode sală
413101 gestionar depozit
733207 ghemuitor
349401 ghid de animaŃie
349101 ghid de turism
511313 ghid de turism ecvestru
349102 ghid de turism intern (local)
349104 ghid de turism montan, drumeŃie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună,zonă
montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/ turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru
349105 ghid de turism sportiv/alpinism si căŃărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor
cu aparate ultra usoare (deltaplan, parapantă)
349106 ghid montan
349103 ghid naŃional de turism (touroperator)
349107 ghid obiectiv cultural
513203 gipsar
731309 giuvaergiu
732105 glazurator produse din ceramică fină
921301 gonaci
512104 gospodar
824013 gradator rechizite si articole tehnice din lemn
732301 gradator vase si aparate de laborator
245203 grafician
411302 grafician calculator
347105 grafician industrial
413341 grafician mers de tren
244408 grafolog
812116 granulator zgură
813909 granulator/sortator abrazive
731306 gravor manual
722416 gravor mecanic
731117 gravor piese optice
734305 gravor plăci litografice
734304 gravor plăci metalice
732302 gravor produse de sticlă
611102 grădinar
343203 grefier
343215 grefier arhivar
343212 grefier documentarist
343216 grefier registrator
343211 grefier statistician
111020 grefier sef (judecătorie, parchet)
111021 grefier sef de secŃie (Curte de Apel, tribunal, parchete)
343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
916202 gropar
513102 guvernantă
349204 guvernantă de hotel/etaj
111022 guvernator
246014 haham
915103 hamal
246015 harmonist
246016 hatip
825106 heliografist
612403 herghelegiu
211424 hidrolog
122101 hidrometeorolog sef
347404 hipnotizator
722410 honuitor, rodator-lepuitor

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog