12 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, K-L

222905 kinetoterapeut
311606 laborant apă potabilă
311602 laborant apă si apă grea
311101 laborant chimist
311603 laborant control dozimetrie
311103 laborant determinări fizico-mecanice
712921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri si poduri
311105 laborant determinări geologice si geotehnice
322802 laborant farmacie
313107 laborant foto
316108 laborant în industriile textilă, pielărie
334002 laborant în învăŃământ
323101 laborant în ocrotirea sănătăŃii
122913 laborant medical sef
311113 laborant operator centrale termice
311608 laborant petrochimist
311604 laborant petrolist/industrie chimică
311701 laborant structură macroscopică si microscopică
311106 laborant tehnică nucleară
812213 laminator
826113 laminator benzi din fibre
812206 laminator de bandaje si discuri
812209 laminator de benzi la rece
812207 laminator de Ńevi
812208 laminator pe laminoare continue
812204 laminator sârmă
812201 laminator semifabricate, profiluri tablă si platbandă
812205 laminator tablă subŃire
812202 laminator, presator Ńevi plumb
413203 lansator produse
513206 lăcar
721430 lăcătus - depanator utilaje calcul
828201 lăcătus - montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj electric
722203 lăcătus AMC
721407 lăcătus construcŃii metalice si navale
721408 lăcătus de mină
722206 lăcătus la prelucrarea si îndreptarea Ńevilor ghintuite
721410 lăcătus mecanic
721424 lăcătus mecanic de întreŃinere si reparaŃii universale
722204 lăcătus mecanic fină
721411 lăcătus montator
723104 lăcătus montator agregate energetice si de transport
828101 lăcătus montator pentru utilaje industriale, de construcŃii si agricole
721409 lăcătus revizie vagoane
722201 lăcătus SDV
714103 lăcuitor lemn
243205 lector carte
245110 lector presă / editură
245508 lector scenarii
231004 lector universitar
742407 legător de păr
933004 legător de sarcină
734501 legător manual (în poligrafie si ateliere speciale)
611103 legumicultor
743302 lenjer confecŃioner lenjerie după comandă
413113 lenjereasă de hotel
522003 librar
122945 librar sef
241122 lichidator
833310 liftier
724409 linior
713206 linolist
731108 lipitor lentile si prisme
721427 lipitor si protejator spete
114202 locŃiitor al conducătorului de asociaŃii, filiale organizaŃii obstesti
241301 logistician gestiune flux
234002 logoped
913203 lucrător bucătărie (spălător vase mari)
612104 lucrător calificat în cresterea animalelor
611104 lucrător calificat în culturi de câmp si legumicultură
611206 lucrător calificat în floricultură si arboricultură
522006 lucrător comercial
349202 lucrător concierge
522005 lucrător controlor final
413111 lucrător gestionar
347106 lucrător în ateliere de modele
826107 lucrător în bataje (bătător)
615101 lucrător în culturi acvatice
512114 lucrător în gospodăria agroturistică
741404 lucrător în procesare de fructe de pădure si ciuperci de pădure
931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
741106 lucrător la prelucrarea pestelui
916101 lucrător operativ pentru autocompactoare
832403 lucrător operativ pentru autocontainere
514911 lucrător pensiune turistică
712924 lucrător pentru drumuri si căi ferate
916208 lucrător pentru salubrizare
916102 lucrător pentru salubrizare căi publice
916103 lucrător pentru salubrizare spaŃii verzi
513905 lucrător prin arte combinate
512305 lucrător room service hotel
346003 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenŃă
932008 lucrător sortator deseuri reciclabile
916209 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare
733113 lumânărar
912001 lustragiu
731212 lutier

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog