07 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, R

246031 rabin
722411 rabotor mortezor universal
722417 rabotor, mortezor roŃi dinŃate
214306 radiochimist
313216 radioelectronist staŃii de emisie radio-TV
313217 radioelectronist staŃii radiorelee si satelit
422303 radiotelegrafist
812112 rafinator metale neferoase
823112 rafinator regenerare cauciuc
815503 rafinor
511305 ranger
514909 raportor ecolog
732110 râsnitor smalŃ
733107 rămar poleitor
245512 realizator emisiuni RTV
341602 recepŃioner contractări-achiziŃii
349201 recepŃioner de hotel
422207 recepŃionist
614109 recoltator stuf
721413 recondiŃioner scule si utilaje petroliere
722418 rectificator dantură caneluri
722426 rectificator piese producătoare de ochiuri
722412 rectificator universal
721108 recuperator metale vechi
413105 recuziter
245113 redactor
245528 redactor prezentator de televiziune
245128 redactor rubrică
122921 redactor sef presă, editură
413318 rediŃionar
343309 referent
214720 referent inginer petrolist
241514 referent bancar/societate leasing
341902 referent comerŃ exterior
212108 referent de specialitate actuar
247004 referent de specialitate administraŃia publică
214108 referent de specialitate arhitect
241603 referent de specialitate asigurări
243207 referent de specialitate asezământ cultural
221204 referent de specialitate bacteriolog
221208 referent de specialitate biochimist
221104 referent de specialitate biolog
221108 referent de specialitate botanist
211305 referent de specialitate chimist
221116 referent de specialitate ecolog
221212 referent de specialitate farmacolog
241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
241206 referent de specialitate forŃă de muncă si somaj
211408 referent de specialitate geofizician
211404 referent de specialitate geolog
211412 referent de specialitate hidrogeolog
211416 referent de specialitate hidrolog
221304 referent de specialitate inginer agronom
214607 referent de specialitate inginer chimist
214212 referent de specialitate inginer construcŃii
221308 referent de specialitate inginer horticol
215207 referent de specialitate inginer industria alimentară
216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
214536 referent de specialitate inginer mecanic
214709 referent de specialitate inginer metalurg
214713 referent de specialitate inginer minier
216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
221322 referent de specialitate inginer silvic
216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hârtiei
215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
221312 referent de specialitate inginer zootehnist
242906 referent de specialitate în justiŃie
235204 referent de specialitate învăŃământ
244703 referent de specialitate marketing
212104 referent de specialitate matematician
222107 referent de specialitate medic
221216 referent de specialitate microbiolog
211420 referent de specialitate pedolog
214611 referent de specialitate petrochimist
245524 referent de specialitate selecŃie programe TV
212204 referent de specialitate statistician
241933 referent de specialitate TIR si tranzite (studii sup.)
221112 referent de specialitate zoolog
243204 referent difuzare carte
423102 referent evidenŃa persoanelor
244404 referent literar
245311 referent muzical
421204 referent operaŃii între sedii
344302 referent pensii, asigurări sociale si asistenŃă socială
241913 referent relaŃii externe
343401 referent statistician
344103 referent TIR si tranzite (studii medii)
411201 referent transmitere
344104 referent vamal (studii medii)
342912 referent/inspector în serviciile de trafic aerian
322605 reflexoterapeut
123112 registrator coordonator
242914 registrator de carte funciară
343404 registrator medical
123113 registrator sef
245513 regizor artistic
414114 regizor culise
245514 regizor emisie
245328 regizor muzical
414115 regizor scenă
245515 regizor studio
245516 regizor sunet
245517 regizor tehnic
247006 reglementator
722303 reglor benzi montaj
722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice
722302 reglor la masini pentru confecŃionarea elementelor galvanice
722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici si materialelor electrice
722309 reglor la masini pentru fabricarea lămpilor electrice
722307 reglor masini - unelte
722305 reglor masini de bobinat si platinat
742302 reglor masini de prelucrat lemn
722308 reglor montator
722310 reglor si reglor-conductor la masini – unelte
812403 regulator Ńevi
743603 remaieur ciorapi
731114 reparator aparate foto
743213 reparator covoare
731115 reparator stilouri, brichete
731116 reparator umbrele
743211 repasator
721416 repasator garnituri carde
245114 reporter
347126 reporter
245115 reporter operator
341502 reprezentant comercial
341503 reprezentant medical
341501 reprezentant tehnic si comercial
214907 responsabil afacere
422204 responsabil cazare
123712 responsabil CTE (control tehnic-economic ) în cercetare- proiectare
242316 responsabil de mediu
241931 responsabil proces
414211 responsabil tură expediŃie
243106 restaurator arhivă
414110 restaurator arhivă
414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)
243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)
243104 restaurator opere de artă si monumente istorice
414112 restaurator opere de artă si monumente istorice
711305 restaurator piatră
742220 restaurator sarpante si structuri din lemn
245209 restaurator tablouri
743309 retusier confecŃii
734406 retusor clisee
313119 retusor foto
831207 revizor ace
511202 revizor bilete
712916 revizor cale sau puncte periculoase
241109 revizor contabil
122608 revizor general siguranŃa circulaŃiei
343305 revizor gestiune
214413 revizor siguranŃa circulaŃiei feroviare
413319 revizor tehnic vagoane
344102 revizor vamal
614110 rezinator
826306 rihtuitor confecŃii
733112 rotar caretas

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog