08 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, P

311902 paginator tipograf
315103 paramedic
314311 parasutist încercător
314310 parasutist recepŃie si control
713204 parchetar
826213 pâslitor
824007 pastator cutii chibrituri
741301 pasteurizator produse lactate
246025 pastor
741203 patiser
246026 patriarh
712902 pavator
915204 paznic
831206 paznic barieră
615401 paznic de vânătoare
321303 pădurar
513104 părinte social
333003 pedagog de recuperare
346002 pedagog social
334004 pedagog scolar
514105 pedichiurist
211425 pedolog
611205 peisagist floricultor
614106 pepinierist
344203 perceptor
347129 peruchier
615201 pescar în ape interioare si de coastă
615301 pescar mări si oceane
413317 picher
122607 picher sef district
245205 pictor
347111 pictor creator costume
347125 pictor decor
732401 pictor pe sticlă si ceramică
245206 pictor scenograf
826114 pieptănător
742413 pieptănător de păr la masină
313211 pilonist antenist
314306 pilot aeronave
314307 pilot comandant avion
314206 pilot de Dunăre maritimă
314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim
314210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant
334007 pilot instructor aeronave
314308 pilot încercare
832204 pilot încercare auto
314312 pilot parasutism încercător
314309 pilot recepŃie si control aeronave
733106 pirogravor
711203 pirotehnician cinematografie si teatru
615102 piscicultor
413109 pivnicer
512202 pizzar
343304 planificator
241927 planificator/specialist plan sinteze
743505 planimetror sabloane
724203 plantator elemente electronice
915205 plasator
743703 plăpumar
743305 plior confecŃii
245111 poet
822317 poleitor filiere
733208 polierator frânghii
244304 politolog
722406 polizator
611501 pomicultor
816302 pompagiu
412101 pontator
834005 pontonier feribot
915206 portar
811205 prăjitor minereu
348003 predicator
111032 prefect
826111 pregătitor amestecuri în filaturi
826614 pregătitor articole marochinărie
814109 pregătitor aschii
826905 pregătitor confecŃii industriale din blană
813123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei
812119 pregătitor de sarje
826122 pregătitor gogosi mătase (fierbător)
822401 pregătitor hârtie fotosensibilă
822205 pregătitor la produse explozive
826307 pregătitor lansator confecŃii
814108 pregătitor lemn aschietor
814201 pregătitor lemn, stuf, paie
812104 pregătitor materiale de sarje
721107 pregătitor metale vechi pentru retopire
742102 pregătitor paste chimice
823128 pregătitor pentru încălŃăminte si articole tehnice din cauciuc
814123 pregătitor PFL si hârtie pentru filme
826606 pregătitor piese încălŃăminte
742103 pregătitor plăci fibrolemnoase si hârtie pentru filme
823110 pregătitor regenerare cauciuc
821108 pregătitor sârmă
742214 pregătitor suprafeŃe pentru lăcuit
743208 pregătitor si confecŃioner cataloage, mostre
828102 pregătitor si montator utilaje tehnologice
822211 pregătitor, completator echipamente tehnice si SDV-uri
721415 pregătitor, montator, reparator iŃe, cocleŃi, lamele, spete
822322 pregătitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii
823102 pregnator prize tehnice si bandă izolatoare
742408 prelucrător de fulgi si pene
742410 prelucrător de păr la masină
813103 prelucrător de topituri la instalaŃii de tras Ńevi
813102 prelucrător de topituri la semiautomate
813104 prelucrător de tuburi si baghete
826126 prelucrător deseuri gogosi mătase naturală
826123 prelucrător fire de mătase gogosi (filator)
813116 prelucrător fire si Ńesături din fire de sticlă
742411 prelucrător manual de păr
722102 prelucrător mecanic metale preŃioase
811206 prelucrător mică
414210 prelucrător presă scrisă
722205 prelucrător prin electroeroziune
813917 prelucrător produse ceramice prin extrudare
813919 prelucrător produse ceramice prin injectare
732204 prelucrător topitură sticlă la presă
732205 prelucrător topitură sticlă la Ńeavă
246027 preot
813911 preparator - presator abrazive
813914 preparator - presator produse din cărbune
821107 preparator amestec de învelis
815208 preparator amestec si topitor sticlă
827808 preparator băuturi răcoritoare
822106 preparator benzi cauciucate si compoziŃii emplastre
827303 preparator boia de ardei
741403 preparator castane, dovleac, porumb
823120 preparator cauciuc electroizolant
827813 preparator coniac
827205 preparator conserve lapte si lactoză
741401 preparator conserve, legume si fructe
827603 preparator de produse apicole
741204 preparator de semifabricate si preparate culinare
822323 preparator electrolit si amestec depolarizator
822314 preparator email
827305 preparator extracte, arome si esenŃe
827105 preparator făină din peste
815905 preparator ferodouri
313117 preparator filmare
932013 preparator halva
815203 preparator în industria chimică
827403 preparator îngheŃată
231005 preparator învăŃământul universitar
812110 preparator la concentratele miniere
823101 preparator la confecŃionarea produselor industriale din cauciuc
822108 preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie
822206 preparator la produse explozive
815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
828206 preparator lesie pentru acumulatori
614201 preparator mangal
732108 preparator mase ceramice
823201 preparator mase plastice
827304 preparator mustar
827405 preparator napolitane
814202 preparator pastă
821205 preparator pastă azbociment
824023 preparator paste chimice pentru chibrituri
827113 preparator pepsină, cheag
827104 preparator peste, raci, broaste în cherhanale si oficii
823129 preparator plăci de etansare comprimate
814134 preparator PPF
822107 preparator prafuri de spălat si curăŃat
741302 preparator produse lactate
722110 preparator pulberi
827809 preparator rachiuri industriale si lichioruri
822109 preparator ser vaccin
347513 preparator sportiv
827701 preparator surogate cafea
827812 preparator sampanie
827109 preparator ulei de copite
813119 preparator vată de sticlă
827814 preparator vermut
742218 preparator-dozator adezive, răsini, lacuri si emailuri în industria lemnului
826429 presator axe la cilindrul de imprimat
812210 presator de Ńevi la cald si profiluri prin extruziune
814120 presator la înnobilare PFL
823204 presator mase plastice
721412 presator metale la rece
814115 presator PFL
722103 presator piese din pulberi metalice
731113 presator piese optice
732109 presator produse ceramice
814132 presator produse stratificate
614107 presator stuf
722105 presator, ambutisor la cald
823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si bandă izolatoare
111072 presedinte Senat
111033 presedinte Academie
114208 presedinte asociaŃie naŃională cooperatistă
114217 presedinte asociaŃie patronală
114211 presedinte asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste
121101 presedinte bancă/vicepresedinte/prim vicepresedinte
111038 presedinte Camera DeputaŃilor
122919 presedinte complex, club sportiv si asimilaŃi
122401 presedinte cooperativă de consum
246028 presedinte culte
111035 presedinte Curte de Apel
111036 presedinte Curte de conturi
111037 presedinte de judecătorie
122918 presedinte federaŃie sportivă si asimilaŃi
111073 presedinte instituŃie publică
111034 presedinte Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie
114215 presedinte organizaŃie cooperatistă
114102 presedinte organizaŃie politică
114219 presedinte organizaŃie profesională naŃională
114222 presedinte organizaŃie profesională, filială judeŃeană/municipiu
114204 presedinte organizaŃie sindicală
111039 presedinte secŃie (la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, la Curtea de Apel, tribunale si judecătorii)
111040 presedinte tribunal
111041 presedintele României
347201 prezentator (crainic) radio
347202 prezentator (crainic) televiziune
241912 prezentator expoziŃii
521003 prezentator modă
111046 prim ministru
111045 prim adjunct al procurorului general
111042 prim grefier
111043 prim procuror
111044 prim procuror adjunct
111047 primar
413110 primitor - distribuitor benzină si motorină
811313 primitor preparator produse fluide
413104 primitor-distribuitor materiale si scule
916205 prinzător câini
721302 probator hidraulic cazane, Ńevi, recipiente
315205 probator hidraulic piese turnate
242201 procuror
111048 procuror general
123105 procuror sef birou/sef serviciu/secŃie
111049 procuror sef de secŃie
111050 procuror sef de secŃie adjunct
245533 producător audio video
815903 producător de fire si fibre sintetice
245527 producător delegat evenimente de marketing
245511 producător delegat film
245521 producător RTV (stiri)
222904 profesor de cultură fizică medicală
232201 profesor în învăŃământul gimnazial
232101 profesor în învăŃământul liceal, postliceal, profesional si de maistri
233201 profesor în învăŃământul prescolar
233101 profesor în învăŃământul primar
231006 profesor universitar
823115 profilator produse din cauciuc
213102 programator
312101 programator ajutor
213904 programator de sistem informatic
241302 programator fabricaŃie/lansator fabricaŃie
413204 programator producŃie
214109 proiectant arhitect
214420 proiectant inginer electromecanic
214537 proiectant inginer aeronave
216302 proiectant inginer celuloză si hârtie
216209 proiectant inginer ceramică sticlă
214603 proiectant inginer chimist
214208 proiectant inginer construcŃii
214419 proiectant inginer de sisteme si calculatoare
214418 proiectant inginer electronist
214310 proiectant inginer electrotehnic
214311 proiectant inginer energetician
214806 proiectant inginer geodez
214207 proiectant inginer instalaŃii
221316 proiectant inginer în agricultură
214724 proiectant inginer în minerit
221318 proiectant inginer în silvicultură
221317 proiectant inginer în zootehnie
214538 proiectant inginer mecanic
214723 proiectant inginer metalurg
214721 proiectant inginer petrolist
215203 proiectant inginer produse alimentare
215105 proiectant inginer textile, pielărie
241511 proiectant produse bancare
214319 proiectant sisteme de securitate
213103 proiectant sisteme informatice
214318 proiectant subinginer electrotehnic
313118 proiecŃionist
311110 prospector - prospecŃii geologice, geofizice
614108 protecŃionist silvic
822318 protejator conductori cabluri si condensatori statici de forŃă
246029 protopop
246030 provicar
244511 psiholog
244502 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
244506 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
244504 psiholog în specialitatea psihologia muncii si organizaŃională
244505 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
244509 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităŃii naŃionale
244501 psiholog în specialitatea psihologie clinică
244507 psiholog în specialitatea psihologie educaŃională,consiliere scolară si vocaŃională
244510 psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea comportamentului simulat prin tehnică
poligraf
244508 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
244503 psiholog în specialitatea psihoterapie
244514 psiholog scolar
122920 psiholog sef secŃie, laborator
244512 psihopedagog
245112 publicist comentator
244706 purtător de cuvânt

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog