05 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, T-Ţ

742221 tâmplar binale
742202 tâmplar carosier
742210 tâmplar manual ajustor montator
742211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor
742208 tâmplar manual la presare si încleiere
742203 tâmplar manual/artizanal
824014 tâmplar mecanic la croit si dimensionat
824016 tâmplar mecanic la frezat si găurit
824015 tâmplar mecanic la rindeluit
824017 tâmplar mecanic la strunjit
824018 tâmplar mecanic la slefuit
742219 tâmplar restaurator
742201 tâmplar universal
714101 tapetar
743701 tapiţer
514108 tatuator
421106 taxator
826309 tăietor confecţii
742303 tăietor de precizie în lemn
721428 tăietor garnituri de carde
813120 tăietor geam
814125 tăietor la ferăstrău panglică
921203 tăietor manual lemn de foc
734603 tăietor matriŃe serigrafie
741105 tăietor păsări
813107 tăietor produse din sticlă
614113 tăietor silvic
711304 tăietor, slefuitor, lustruitor piatră, marmură
744207 tălpuitor (confecŃioner - reparaţii încălţăminte)
826609 tălpuitor industrial
323002 tehnician acustician-audioprotezist
321201 tehnician agronom-cercetare
321304 tehnician agronom-exploatare
315209 tehnician analist calitate
313302 tehnician aparate electro-medicale
315208 tehnician asigurarea calităţii
311404 tehnician aviaţie
342310 tehnician calificare gestiune competenţe
313208 tehnician CATV
311102 tehnician chimist
349205 tehnician compartiment securitate hotel
315207 tehnician condiţii de muncă si securitate
311203 tehnician constructor
311516 tehnician construcţii navale
311405 tehnician construcŃii telefonice
315210 tehnician cotator calitate
343205 tehnician criminalist
313213 tehnician de echipamente TV
322501 tehnician dentar
311104 tehnician determinări fizico-mecanice
311526 tehnician documentaţie studii
312203 tehnician echipamente de calcul si reţele
244108 tehnician economist
311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
311305 tehnician electromecanic
311406 tehnician electronică/ transporturi/ postă si telecomunicaŃii
311306 tehnician energetician/electrician
316202 tehnician frigotehnist
311108 tehnician geolog
311907 tehnician gestiune salarială
311909 tehnician gestiune stoc
311908 tehnician gestiunea producţiei
311204 tehnician hidroamelioraţii
311112 tehnician hidrogeolog
311111 tehnician hidrolog
311109 tehnician hidrometru
311205 tehnician hidrotehnic
322903 tehnician homeopat
313125 tehnician iluminat tehnologic
317201 tehnician in industria sticlei si ceramicii
311517 tehnician instalaţii bord (avion)
311209 tehnician instalaţii în construcţii
321101 tehnician în bacteriologie
321102 tehnician în biochimie
321105 tehnician în biologie
321103 tehnician în hematologie
316203 tehnician în industria alimentară
316205 tehnician în industria alimentară extractivă
316206 tehnician în industria alimentară fermentativă
316207 tehnician în industria cărnii, laptelui si conservelor
317301 tehnician în industria celulozei si hârtiei
316102 tehnician în industria confecţiilor din piele si înlocuitori
316103 tehnician în industria confecţiilor si tricotajelor
316104 tehnician în industria încălţămintei
317203 tehnician în industria materialelor de construcţii
316105 tehnician în industria pielăriei
316106 tehnician în industria textilă
317101 tehnician în industrializarea lemnului
316208 tehnician în morărit si panificaţie
321104 tehnician în serologie
311416 tehnician în serviciile de trafic aerian
311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme
de măsurare
316204 tehnician laborant analize produse alimentare
311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri si poduri
347109 tehnician machetist
311518 tehnician masini si utilaje
311519 tehnician mecanic
311309 tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale
343303 tehnician merceolog
311706 tehnician metalurgie
311107 tehnician meteorolog
311115 tehnician metrolog
311710 tehnician mineralurg
311707 tehnician minier
342307 tehnician mobilitate personal
311903 tehnician normare, salarizare, organizare
321204 tehnician pedolog
313210 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
724206 tehnician pentru sisteme si instalaţii de limitare si stingere a incendiilor
724205 tehnician pentru sisteme si instalaţii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
311607 tehnician petrolist chimie industrială
343406 tehnician planificare/ urmărire sinteze
311520 tehnician prelucrări mecanice
311527 tehnician prestaţii vehicule
311904 tehnician preţ de cost
311906 tehnician preţ de revenire/costuri
311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei
311807 tehnician proiectant
311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/ comunicaţii
311307 tehnician proiectant energetician/electrician
311207 tehnician proiectant în construcţii
316209 tehnician proiectant în industria alimentară
317205 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii
317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
311506 tehnician proiectant mecanic
311709 tehnician proiectant metalurg
311708 tehnician proiectant minier
316107 tehnician proiectant textile, pielărie
321106 tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)
315206 tehnician protecţia muncii
311413 tehnician protecţia navigaŃiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
323001 tehnician protezist-ortezist
313207 tehnician radioelectronist
311407 tehnician radiolocaţii
347110 tehnician reclame (decorator)
342308 tehnician reconversie personal
311528 tehnician reglementări/omologări oficiale
342311 tehnician resurse umane
313214 tehnician reţele de telecomunicaţii
322104 tehnician sanitar
122938 tehnician sanitar sef
314506 tehnician securitate aeriană
321203 tehnician silvic-cercetare
321306 tehnician silvic-exploatare
311411 tehnician staţii de emisie radio-tv
311412 tehnician staţii radiorelee si satelit
311521 tehnician sudură
311522 tehnician tehnolog mecanic
311206 tehnician topometrist
311408 tehnician turn parasutism
322704 tehnician veterinar
321202 tehnician zootehnist-cercetare
321305 tehnician zootehnist-exploatare
311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere , metode gestiune, mijloace si utilaje
311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare
311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică
311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea si măsurarea muncii
312302 tehnician-operator la roboţi industriali
349302 tehnolog alimentaţie publică
245121 tehnoredactor
347121 tehnoredactor
411205 telebanker
411202 telefaxist
422304 telefonist
422305 telefonist instructor
122662 telefonist sef
422306 telegrafist (teleimprimatorist)
122663 telegrafist sef
411203 teletipist
411204 telexist
322907 terapeut în terapii complementare
258505 terapeut ocupaţional
812301 termist tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812305 termist tratamentist
812302 termist tratamentist de piese semifabricate, finite
834008 timonier maritim/fluvial
721303 tinichigiu carosier
721305 tinichigiu de santier
721304 tinichigiu industrial
721309 tinichigiu restaurator
721306 tinichigiu structurist de aviaţie
825101 tipograf - tipăritor
825112 tipograf flexograf
825109 tipograf print digital si offset
734105 tipograf turnător la masinile de turnat text
814113 tocatorist - defibratorist
612103 tocător de furaje (paie)
811211 tocător la masini de mărunţit roci
721109 topitor aliaje tipografie
721110 topitor fontă si neferoase
827106 topitor grăsimi comestibile si de uz industrial
826103 topitor in si cânepă
812111 topitor la concentrate miniere
813101 topitor sticlă
812203 topitor, turnător metale preţioase
721111 topitor, turnător metale si aliaje neferoase
311804 topograf
833101 tractorist
835006 tractorist portuar
347118 traducător
244406 traducător
733110 traforator manual lemn
244407 translator
245122 translator emisie
347405 trapezist
311802 trasator
311805 trasator naval-desenator
311806 trasator optic
814116 tratamentist PFL
731120 tratamentist piese optice
821206 tratamentist produse azbociment
826608 trăgător feţe pe calapod
732203 trăgător, slefuitor, gradator nivele
812404 trefilator, trăgător
246034 treibar
413107 trezorier
241506 trezorier
743202 tricoter manual
827103 tripier
811104 trolist
721417 tubulator naval
812115 turnător fontă
721112 turnător fontă pe bandă
721113 turnător formator
813118 turnător geam
721116 turnător metale si neferoase
721115 turnător modelier
713302 turnător ornamentalist
721114 turnător pregătitor oţelărie
732103 turnător produse ceramice
734307 turnător valuri
743201 ţesător
743214 ţesător manual
743207 ţesător restaurator manual covoare
731307 ţintuitor
941101 ucenic
932011 umplutor sifoane
723304 ungător - gresor
214110 urbanist
741402 uscător - deshidrator legume, fructe
821105 uscător electrozi de sudură
815202 uscător în industia chimică
742104 uscător, aburitor material lemnos

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog