04 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, V-Z

514204 valet
827112 valorificator glande
522004 vânzător
911101 vânzător ambulant de produse alimentare
911102 vânzător ambulant de produse nealimentare
421109 vânzător bilete
522007 vânzător de produse naturiste
911103 vânzător de ziare
911301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
826427 vaporizator la imprimerie
921104 văcar
823202 vălŃar calandru mase plastice
823121 vălŃar cauciuc electroizolant
413329 veghetor încărcare-descărcare
733205 velator - matisor
421107 verificator bani
713607 verificator canale subterane
413330 verificator documente expediŃie
421108 verificator valori
246035 vestitor
246036 vicar
241915 viceconsul
111066 viceguvernator
111069 vicepresedinte (la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, Curtea de Apel, tribunale si
judecătorii)
114209 vicepresedinte asociaŃie naŃională cooperatistă
114218 vicepresedinte asociaŃie patronală
114212 vicepresedinte asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste
122405 vicepresedinte cooperativă de consum
111079 vicepresedinte instituŃie publică
114216 vicepresedinte organizaŃie cooperatistă
114103 vicepresedinte organizaŃie politică
114220 vicepresedinte organizaŃie profesională naŃională
114223 vicepresedinte organizaŃie profesională, filială judeŃeană/municipiu
114205 vicepresedinte organizaŃie sindicală
111067 viceprimar
916204 vidanjor - curăŃitor canale
347305 videojokey
245539 videojurnalist
347137 videojurnalist
414118 videotecar
827805 vinificator pivnicier
611502 viticultor
714108 vopsitor auto
714104 vopsitor industrial
826508 vopsitor îmbrăcăminte din blană
742101 vopsitor lemn
823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
823119 vulcanizator la autoclavă
823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
826115 zdrobitor si uleiator textile
245123 ziarist
712202 zidar cosuri fabrică
712203 zidar pietrar
712206 zidar restaurator
712205 zidar rosar-tencuitor
712204 zidar samotor
734205 zincograf
221119 zoolog
714102 zugrav, vopsitor

1 comentarii:

  • Anonim says:
    6 februarie 2011, 18:11

    emailator , vase din tabla

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog