Curriculum Vitae (RO - EN - DE)              curriculum vitae
              european

Nume

Chialda Radu - Vasile
Adresă

Domiciliu stabil: Localitatea Avrig, Strada Cioplea, Numărul 33A, Judeţul Sibiu, Cod 555200
Telefon

Fix (Avrig): 0269/523485  -  Mobil: 0752 034 585
E-mail
blog

informaţii personale
Naţionalitate

Română
Data naşterii

08 martie 1983 / Avrig

Experienţă de muncă

 Perioada (de la - până la)

2010 – 2011
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
Domeniul / sectorul de activitate

Cercetare - Învăţământ
Ocupaţia sau poziţia deţinute

Cercetător în domeniul Filosofia Culturii, Asistent în domeniul Filosofia Culturii
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Elaborarea tezei de doctorat şi Pregătirea seminariilor de Filosofia Culturii
 Perioada (de la - până la)

2009
Numele şi adresa angajatorului

Agenda de Iaşi http://agendadeiasi.ro/ 
Domeniul / sectorul de activitate

Presa Scrisă
Ocupaţia sau poziţia deţinute

Redactor şi jurnalist ataşat pe lângă Instituţiile principale ieşene
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Acumulare de informaţii, redactarea şi inserarea ştirilor pe portalul online
• Perioada (de la - până la)

2006 – 2008
Numele şi adresa angajatorului

Grup Şcolar Industrial Construcţii Maşini Mârşa
Domeniul / sectorul de activitate

Învăţământ
Ocupaţia sau poziţia deţinute

Profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Predarea următoarelor ştiinţe socio-umane şi educaţie plastică
logică, psihologie, economie, educaţie antreprenorială, filosofie şi educaţie plastică
• Perioada (de la - până la)

2003 – 2006
Numele şi adresa angajatorului

Alianţa Studenţilor Români (A.S.R.) Iaşi
Domeniul / sectorul de activitate

Organizaţie studenţească locală (O.N.G.)
Ocupaţia sau poziţia deţinute

Voluntar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Preşedinte fondator al clubului A.S.R. – K@ff al Facultăţii de Filosofie
Secretar general al A.S.R., Coordonator a numeroase proiecte şi activităţi studenţeşti
Coordonator principal al „Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, K@ff - 2005”

Educaţie şi formare

 Perioada (de la - până la)

2008 – 2011
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Doctorat: Filosofia Culturii
Cercetare ştiinţifică şi elaborarea unei teze de doctorat
• Diploma sau certificatul obţinute

Diploma cu calificativul excelent
Perioada (de la - până la)

2008
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Definitivat în învăţământ
Certificarea definitivării în învăţământ ca profesor pentru disciplinele socio-umane, ca urmare a examinării tematicii de specialitate, a didacticii specialităţii şi a disciplinelor pedagogice
• Diploma sau certificatul obţinute

Certificat de atestare cu media 9.06
Perioada (de la - până la)

2007 – 2008
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Formare continuă a personalului didactic
Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală
• Diploma sau certificatul obţinute

Certificat de atestare
Perioada (de la - până la)

2006 – 2008
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Master: Filosofia Artei şi Managementul Cultural
Critică de artă, managementul proiectelor culturale, filosofia artei, legislaţie culturală, turism cultural şi religios, managementul instituţiilor culturale, marketing cultural, monitorizarea patrimoniului cultural.
• Diploma sau certificatul obţinute

Diplomă de absolvire cu media 10 pentru lucrarea de disertaţie „Aspecte ale barbarismului în arta contemporană”
Perioada (de la - până la)

2002 – 2006
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Filosofia culturii, istoriei, mentalităţilor şi istoria filosofiei, logică, hermeneutică, retorică, semiotică.
• Diploma sau certificatul obţinute

Diploma de licenţă pentru teza „Dialectica barbarie – civilizaţie”
Certificatul de absolvire cu media 9,20
Perioada (de la - până la)

2001
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Ministerul Educaţiei Naţionale
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Şcoala de informatică şi calculatoare
Operare MS-DOS, Norton Commander, Office, Windows, Internet Explorer
• Diploma sau certificatul obţinute

Atestat operare PC
Perioada (de la - până la)

1998 – 2002
• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig
• Tematica de bază / competenţe acumulate

Profilul limbi străine
• Diploma sau certificatul obţinute

Diploma de absolvire liceu şi de bacalaureat

Abilităţi şi competenţe personale
Acumulate pe parcursul vieţii şi carierei, nu neapărat atestate prin certificate sau diplome

Limba maternă

limba română
Alte limbiEngleză                                          Germană                                    Franceză
• Citit

Bine                                                Slab                                             Mediu
                                     Scris

Bine                                                Mediu                                          Mediu
                                   Vorbit

Bine                                                Slab                                              Slab

Abilităţi şi competenţe sociale

Abilităţi de lucru în echipă şi de coordonare a unei echipe; abilităţi de comunicare şi relaţionare

Abilităţi şi competenţe organizaţionale

Abilităţi de organizare a unor evenimente culturale: artistice şi literare
Abilităţi în organizarea desfăşurării unor proiecte literar-artistice

Abilităţi şi competenţe tehnice
În lucrul cu computerul, cu diferite tipuri de echipamente, utilaje etc.

Cunoştinţe operare P.C.:
ofiice: word, exel, power point
internet explorer
COREL DRAW, Photoshop şi In-design

Abilităţi şi competenţe artistice
Literatură, Arte plastice, etc.

Abilităţi literare:
2011 – La Causerie… Sur les Ange… Coautor alături de Dună (Bratu) Ramona Elena, Xlibris, Marea Britanie, volum de proză scurtă şi experiment literar
Redactor sef al revistei culturale Zon@Literară, Iaşi
Moderator al Salonului Literar „De la baroc la poezia contemporana” în cadrul festivalului „Toamnă Barocă la Avrig”, singurul festival de acest gen din ţară
Premiul I al Revistei „Convorbiri Literare” în cadrul Festivalului Naţional de Poezie „Cezar Ivănescu” Bârlad-Iaşi, ediţia I şi antologat în volumul colectiv Totem de vise
Antologat în Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume „Starpress 2011”, ediţia bilingvă româno-engleză şi în volumul colectiv al Taberei de Poezie „Artgothica”, Sibiu
Membru al cenaclului Junimea Nouă, prezent pentru lectură publică de teatru experimental
2010 – prezent; Membru fondator al Cenaclului „Universul Prieteniei” al Asociaţiei cu acelaşi nume, Iaşi, participant în comitetul de organizare
2010 – 2011; Redactor al revistei de experiment literar Feedback, Iaşi
2010 – Membru al cenaclului Junimea Nouă, Iaşi, prezent pentru lectură publică de poezie şi antologat în volumul colectiv al cenaclului Glissando
2009 – 2011; Editor şi redactor şef al revistei culturale cu caracter social-religios Avrigul din noi, în Lumina Credinţei a Centrului Cultural Misionar „Gheorghe Lazăr”, Avrig
2009 – prezent; editor al volumelor de versuri: Fărâme de suflet de Vasile Gafton, Clipe şi umbre de Gheorghe Ceapă, Primăvara Iubirii de Sorin Robert Baicu, Urlet de lumină de Ciprian Iulian Şoptică şi al volumului ştiinţific Aspecte ale temporalităţii în opera lui T. S. Eliot  de Ramona Elena Bratu
2009 – Despre îngeri… La taclale… Coautor alături de Bratu Ramona Elena, volum de proză scurtă şi experiment literar, debut proză
2008 – Menţiunea I la Concursul „Starpress” al Poeţilor Români de pretutindeni pentru poemul Http-uri sau cu îngeri pe tarabă, România-Canada
Colaborator, Editor şi Coautor al antologiei de poezii dedicate femeilor: „Mamei …
2007 – prezent; colaborator al revistelor: Cultura, International Jurnal of Philosophy of Culture and Axiology, Iaşi; Feedback, Iaşi; Symposion, Iaşi; Gând Românesc, Alba Iulia; Intertext Botoşani;  colaborator şi publicist în mai multe reviste de specialitate şi volume colective precum: Filosoful – Medic al culturii, Forme ale alienării culturale în epoca globalizării, Revista de sociologie a universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, Hermeneia – Semn şi interpretare, Revista de cercetare Asalt Iaşi şi Lumen Internaţional Scientific Conference 2011 Revue
2007 – 2010; Editor redactor şef al revistei social-culturale Avrigul din noi a Asociaţiei „Prietenii Avrigului”
2007 – Autor al volumului de versuri Tonomatul cu vise; 2009 ediţia a II-a
2006 – Premiul I la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, K@ff 2006, Facultatea de Filosofie, UAIC Iaşi, pentru lucrarea Barbaria
2004 – prezent; Membru al Clubului Unesco Quasar Iaşi: lectură publică de poezie, proză fantastică şi eseu ştiinţific, fondator şi administrator al paginii online al clubului şi, de asemenea, organizator şi participant la evenimente internaţionale şi naţionale ale clublui
2003 – Debut literar, volum colectiv Iubire, Lumină, Poezie al Editurii Lumen, Iaşi
Abilităţi artistice:
2011 – Expoziţie de grafică în stil baroc „Îngeri 2009” în cadrul festivalului „Toamnă Barocă la Avrig”
Concepţie grafică copertă şi creare ilustraţii pentru volumul: Zestrea Toamnei de Emilia Dănescu
2010 – Concepţie grafică copertă şi creare ilustraţii pentru volumul: Urlet de lumină de Ciprian Iulian Şoptică
2009 – Expoziţie de artă grafică şi desen în creion Aripi – Muzeul „Gheorghe Lazăr” Avrig şi Clubul ArtCafe Sibiu
Concepţie grafică copertă şi creare ilustraţii pentru volumul: Fărâme de suflet de Vasile Gafton şi volumul personal de proză scurtă Despre îngeri… La taclale…
2008 – prezent; Concepţie grafică şi ilustrare copertă de carte pentru volumele:, Clipe şi umbre de Gheorghe Ceapă, Primăvara Iubirii de Sorin Robert Baicu şi al volumului ştiinţific Aspecte ale temporalităţii în opera lui T. S. Eliot  de Ramona Elena Bratu
2007 – Expoziţie de artă grafică şi desen în creion Mine – celălalt, Grup Şcolar Industrial Construcţii Maşini Mîrşa
Concepţie grafică copertă şi creare ilustraţii pentru volumul personal de poezie Tonomatul cu vise
2005 – Ilustrare grafică a volumului ştiinţific Universul de Ştefan Alexandrescu
2004 – 3 expoziţii de artă grafică şi desen în creion O lume în roz – o lume în gri, Centrul Cultural Francez, Ateneul Român – Tătăraşi, Sala Pod Pogor – Fiul, Iaşi
2003 – Debut artistic – expoziţia de artă grafică şi desen în creion Eu, Avrig, Festivalul „Florile Oltului”

Permis de conducere (categorii)

-
Stagiu Militar
Starea Civila

Recrutat
Necăsătorit
european (english)
curriculum vitae


Name

Chialda Radu - Vasile
Address

Cioplea Street, 33A, Town: Avrig, Region: Sibiu, Zip: 555200
Phone

Home: +40.0269.523.485  -  Mobil: +40.0752.034.585
E-mail
blog

personal information
Nationality

Romanian
Birth date

08 march 1983

work experience• Period

Summer of 2009
Place of work

Iasi Agenda: http://agendadeiasi.ro/ 
Activity domain

Write Press
The job position

Redactor and journalist
Activities and responsibilities

Writing articles, bring news and add them online

• Period

From 2007
Place of work

Collaboration work
Activity domain

Culture
The job position

Editor – Redactor  
Activities and responsibilities

Book and magazines editing

• Period

2006 – 2008
Place of work

Mirsa Industrial High School
Activity domain

Education
The job position

Professor
Activities and responsibilities

Teaching Social-Humanistic disciplines: Philosophy, Logic, Argumentation, Psihology and Plastic Educational Classes

• Period

2003 – 2006
Place of work

The Romanian Students Aliance (A.S.R.) Iaşi
Activity domain

O.N.G.
The job position

Voluntary
Activities and responsibilities

President and Founder of A.S.R. – K@ff Club of the Philosophy Faculty
General Secretary of A.S.R.
Student projects coordinator

Education and Formation

 Period

From 2008
• Name of the educational institution

Philosophy and Social-Political Faculty of „Al. I. Cuza” University from Iaşi
• Educational domain

Culture Philosophy PHD
• Diploma

This year in September
 Period

2006 – 2008
• Name of the educational institution

Philosophy and Social-Political Faculty of „Al. I. Cuza” University from Iaşi
• Educational domain

Art Philosophy and Cultural Management Master
• Diploma

Diploma on „The Barbarism Aspects in Contemporary Art” dissertation
 Period

May 2006
• Name of the educational institution

Philosophy and Social-Political Faculty of „Al. I. Cuza” University from Iaşi
• Educational domain

Student Communications Session Contest, K@ff – 2006, Philosophy Section
• Diploma

Diploma for the First Place in Contest with the Paper Barbarism
 Period

2003


• Name of the educational institution

Philosophy and Social-Political Faculty of „Al. I. Cuza” University from Iaşi
• Educational domain
• Diploma

Student Communications Session Contest, EconoMIX, Marketing Section
Diploma for the Paper „Hayek – The Marketing and Political-Philosophy Work”
 Period

2002-2006
• Name of the educational institution

Philosophy and Social-Political Faculty of „Al. I. Cuza” University from Iaşi
• Educational domain

The systematic studies in Philosophy, courses, classes, seminaries
• Diploma

License in Philosophy with the these „The Barbarism and Civilization Dialectic”
 Period

1998-2002
• Name of the educational institution

„Gheorghe Lazăr” High School, Avrig
• Educational domain

Cultural Studies
• Diploma

Certificate of Studies

Personal abilities

Maternal language

Romanian Language
Other languagesEnglish
• reading

Well    
                                     writing

Well
                                   speaking

Well


German
• reading

Weak
                                     writing

Average
                                   speaking

Weak


French
• reading

Well
                                     writing

Well
                                   speaking

AverageSocial abilities

Team work abilities and team coordination, communication and relations abilities, empathy and active listening.

Organizations abilities

Artistic events organization abilities, educational and cultural projects organization abilities, team projects abilities…

Technical abilities

P.C. abilities
MS Office Word: word, excel, power point
internet explorer
COREL DRAW

Artistic and Literature abilities

In 2003, I make my début in the anthology of “Lumen” Association: Love, light, poetry (iubire, lumină, poezie). In 2006, I become coordinator, editor in chief of the social cultural journal entitled “The Avrig In Us” (Avrigul din noi). I collaborate with cultural literal journals such as Intertext journal from Botosani, the journal entitled Culture - International Journal of Philosophy of Culture and Axiology where I become editorial staff in 2008, the Journal of literature and literary experiment “Feedback” from Iasi, the social human sciences magazine “Symposium” from “Gheorghe Zane Institute of Economic and Social Researches, “The Romanian Thought” (Gândul Românesc) from Alba Iulia, publishing both literature (prose and poetry) and literary critics and studies of the philosophy of culture .
In 2007, I publishe my first volume of poems entitled “The Juke box with dreams” (Tonomatul cu vise), reedited by “Lumen” Publishing House, Iasi, 2009 and with the help of A.F.C.N., in 2008 I edit as editor/collaborator, the anthology of poems “To Mother…” (Mamei…) and I obtain a diploma for the poem “Https or with angels on the camp” (Http-uri sau cu îngeri pe tabără) at “The International Contest of Poetry of the Romanians from Everywhere” (Concursul Internaţional de Poezie a Românilor de Pretutindeni) under the coordination of Starpress Journal, and in 2009 I publish together with Ramona Elena Bratu my first volume of short prose ”About Angels… Gossiping! (Despre Îngeri… La taclale!).

Others abilities

Organization of the information abilities, synthesis and analyses abilities, effort resistance, abilities to set purposes and objectives and to fulfill them, I`m a perseverant person, balanced and dynamic.
Hobbies: reading and writing Literature, Philosophy and History, seeing mouvies (SF, Fantasy, Comedy and Adventures), Football, Snooker and Tennis, PC and Internet.  

               

 
Europass-LebenslaufAngaben zur Person

Nachname(n) / Vorname(n)
Chialda Radu - Vasile
Adresse(n)
Wohnort: Avrig, Cioplea Str. 33A,  Sibiu 555200
Zeitweiliger Wohnort: Iaşi,  Codrescu Str.– Campus Codrescu, C. 11, Zimmer. 88, Kreis Iaşi
Telefon
 0269/523485    0752 034 585
Mobil:
0752 034 585 
E-mail


Staatsangehörigkeit
Rumänisch


Geburtsdatum
8. März 1983, Avrig


Geschlecht
Männlich
BerufserfahrungZeitraum
2006 – 2008
2003 – 2006
Beruf oder Funktion
Lehrer
Volontär
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten
Unterrichten: Logik, Psychologie, Wirtschaft, Philosophie, Unternehmungskunde
Leiter und Gründer des Clubs A.S.R. – K@ff der Fakultät für Philosophie
Generalsekretär bei A.S.R.
Leiter vieler Projekte und studentischer Aktivitäten
Hauptleiter der studentischen Tagungen K@ff - 2005”
Name und Adresse des Arbeitgebers
Grup Şcolar Construcţii Mârşa
NGO auf lokaler
Tätigkeitsbereich oder Branche
Lehramt
Alianţa Studenţilor Români (A.S.R.) Iaşi  - (Verband rumänischer Studenten)


Schul- und BerufsbildungZeitraum
2008 - Gegenwart
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation

Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten
Doktorat: Kulturphilosophie
Wissenschaftliche Arbeit und Verfassen der Dissertation
Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung
Fakultät für Philosophie, Abteilung Philosophie,  Universität „Al. I. Cuza”, Iaşi
Schul- und BerufsbildungZeitraum
·         2006 – 2008
·         Mai 2006
·         2003
·         2002-2006
·         1998-2002


Bezeichnung der erworbenen Qualifikation
·         Diplom mit der Mittelnote 10 für die Magisterarbeit „Aspekte des Barbasrimus in der zeitgenössischen Kunst“.
·         1. Platz mit der Arbeit „Die Barbarei“ betreut von Prof. Nicolae Râmbu
·         Teilnahmebescheinigung für die Arbeit „Hayek –Philosoph des politischen Marketing”
·         Abschlussarbeit (Staatsexamen) „Die Dialektik Barbarei – Zivilisation” Abschluss note 9, 20
·         Abitur
Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten
·         Magister: Kunstphilosophie und Kulturmanagement
 Kunstkritik, Management der Kulturprojekte, Kulturgesetze, Kulturtourismus, religiöser    Tourismus, Management der Kulturinstitutionen, Kulturmarketing, Aufbewahrung des Kulturerbes.
·         Wissenschaftliche studentische Tagungen K@ff – 2006, Abteilung Philosophie
Kultur- , Geschichts-, Mentalitätsphilosophie, Philosophie der Geschichte.
·         Wissenschaftliche studentische Tagungen, EconoMIX, Marketing Abteilung
Interdisziplinarität, Philosphie und politische Wirtschaft.
·         Kultur- , Geschichts-, Mentalitätsphilosophie, Philosophie der Geschichte, Logik, Hermeneutik, Rhetorik, Semiotik.
·         Fremdsprachen
Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung
·         Fakultät für Philosophie, Abteilung Philosophie,  Universität „Al. I. Cuza”, Iaşi
·         Fakultät für Philosophie, Abteilung Philosophie,  Universität „Al. I. Cuza”, Iaşi, Frühjahrsakademie
·         Fakultät für Wirtschaft und Geschäftsverwaltung, Universität „Al. I. Cuza”, Iaşi,  Frühjahrsakademie
·         Fakultät für Philosophie, Abteilung Philosophie,  Universität „Al. I. Cuza”, Iaşi
·         Theoretisches Lyzeum „Gheorghe Lazarr” Avrig


Selbstbeurteilung

Verstehen
Sprechen
Schreiben
Europäische Kompetenzstufe (*)

Hören
Lesen
An Gesprächen teilnehmen
Zusammen-hängendes Sprechen

Englisch

B1
gut
B1
gut
B1
gut
B1
gut
B1
gut
Französisch

B1
gut
B1
gut
B1
gut
B1
gut
B1
mittelmäßig
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen
·         Fähigkeiten im Team zu arbeiten und eine Gruppe zu leiten, Kommunikations- und Vernetungsfähigkeiten erworben
a) durch:
Sportwettbewerben (Handball)
Der Organisierung und beim Abhalten von Fach- Kolloquien in der Fakultät für Philosophie, Abteilung Philosophie,  Universität „Al. I. Cuza”, Iaşi
b) als:
Gründer und Leiter des Clubs K@ff – 2004
Sekretär des ASR Iasi
Organisator und Leiter verschiedener Tätigkeiten, Projekte,
·         Empathie und aktives Zuhören


Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen
Organisierungsfähigkeiten erworben bei der Organisierung verschiedener Veranstaltungen, Projekte erworben
a)       durch: Kommunikationsfähigkeiten , Förderung des kulturellen und institutionellen Bildes (ASR)
b) als: Gründer des Geschichteclubs Clio im Gheorghe Lazar Lyzeum – Avrig, als Führungsmitglied von  ASR, Gründer und Leiter (2007 – 2008) der Kommission für Projekte und Fördermittel in der Berufsschule  GrupulŞcolar Industrial Construcţii Maşini, Mîrşa – Avrig, durch die Teilnahme am Literaturkreis „Das Universum der Freundschaft” Iasi und Chefredakteur der Zeitschriften Das Avrig in uns, Im Lichte des Glaubens.


Technische Fähigkeiten und Kompetenzen
PC Kenntnisse
 ofifce: word, exel, power point
 internet explorer
 corel draw
Verwalter von 4 Fachblogs  über Kultur (Zeitschriften und Verlag) , eines Literaturkreises
Künstlerische Fähigkeiten und Kompetenzen
Literarische, essayistische und Fachkenntnisse:
2009 –2. Auflage des Gedichtebandes Das Traumtonomat,  Lumen Verlag, Iaşi
2009 – Gegenwart –Mitarbeiter bei der virtuellen Zeitschrift Wir, nicht! Bukarest
2009 – Coautor (Bratu Ramona Elena) des Prosabandes (Probetext,Prosagedicht) Über Engel…Beim Plaudern, Iaşi
2009 –Mitarebieter bei der wissenschftlichen Zeitschrift ASALT, Iaşi, philosophische Studie
2008 – Gegenwart–Herausgeber der Zeitschrift Cultura (Die Kultur) - International Journal of Philosophy of Culture and Axiology
2008 – Gegenwart –Mitarbeiter der literarischen Probezeitschrift Feedback, literasiche Chronik und philosophische Essays
2008 –Belobigung beim Internationalen Poesiewettbewerb der Rumänen aus der ganzen Welt –mit dem Gedicht: Https oder  Mit Engeln auf dem Verkaufsstand.
2008 Leiter und Coautor der Gedichtsanthologie der Mutter gewidmet Der Mutter
2007 –Autor des Gedichtebandes, Das Traumtonomat, Iaşi
2007 –Mitarebeiter bei der Kulturzeitschrift Intertext, Botoşani
2003 –poetischesDebüt, Gedictsantholog übder die Jugend  im Lumen Verlag und ISJ Iaşi, 2. Auflage Liebe, Licht, Gedicht
1999 – 2001 –Debüt im Bereich der Übersetzungen und Herausgeben von Gedichten in der Schulzeitschrift „Gheorghe Lazăr”, Avrig
 Künstlerische Fähigkeiten:
2009 – Graphikausstellung und Ausstellung mit Werken in Bleistift Flügel– im Museum „Gheorghe Lazăr” derStadti Avrig und im Club ArtCafe Sibiu
2007 – Graphikausstellung und Ausstellung mit Werken in Bleistift Minen – das andere – Grup Şcolar Construcţii Mîrşa
2005 –Graphik zum wissenschaftlichen Band Universul (das Universum), von Stefan Alexandrescu
2004 – 3 Ausstellungen Eine rosa Welt – eine graue Welt, Französisches Kulturzentrum,Rumänisches Atheneum– Tătăraşi, Saal Pod Pogor – Fiul, Iaşi
2003 – künstlerisches Debüt – Graphikausstellung und Ausstellung mit Werken in Bleistift  Ich  Avrig, des Flusses Alt Blumen.


Sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen
Fähigkeiten Informationen zu organisieren, analysieren, synthetisieren , Ausdauer bei Anstrengungen, die Fähigkeit mir Ziele zu setzen und sie zu erreichen; gewissenhafte, ausgewogen, dynamische Person durch die Teilnahme an vielen Wettbewerben auf Kreisniveau, Landesebene in verschiedenen Bereichen (schulische und künstlerische)
Hobbys:  Fachliteratur (Philosophie), Romane, Geschichte, Dichtung, Musik, SF Filme, Abenteuerfilme, Sport (Tischtennis, Handball, Snooker, Fußball), PC und Internet