Vând carte marxist-comunistă de colecţieVând cărţi cu conţinut marxist-comunist, publicate înainte de Revoluţia de la 1989. Este vorba despre 4 colecţii de cărţi constând în mai multe numere. 

Prima apare sub titlul  
Romania pe drumul construirii societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate
autor: Nicolae CeauşescuA doua este o colecţie a prelegerilor şi cuvântărilor ce au avut loc cu ocazia
Congreselor Partidului Comunist Român 


 A treia colecţie, mai restrânsă, de câteva numere din 
Opere Complete 
ale lui Marx şi Engels


Iar ultima, o suită, la fel, de numai câteva numre din 
Lenin, Opere Complete 

Având în vedere faptul că sunt cărţi de colecţie, iar o mare parte dintre acestea au fost distruse la şi imediat după Revoluţia din 1989, preţul porneşte de la suma 100 de euro volumul. 

News bog